Đống Đa triển khai và lộ trình chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (20:37 15/09/2019)


HNP - Ngày 11/9, quận Đống Đa có Văn bản số 1640/BCĐ-KT về việc triển khai và lộ trình chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Theo đó, quận Đống Đa đặt mục tiêu chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015. Triển khai đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015) tại 12 cơ quan chuyên môn của UBND quận Đống Đa và UBND 21 phường thuộc Quận thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục hành chính giải quyết công việc; giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện công việc khoa học, giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. Tiến hành chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 cho 12 cơ quan chuyên môn của UBND quận Đống Đa và UBND 21 phường thuộc Quận hoàn thành trước 30/6/2020.
 
Để thực hiện tốt việc triển khai, quận yêu cầu các cấp, các ngành cần chú trọng việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nội bộ khác. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì, liên tục cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật