Hai Bà Trưng tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (20:36 15/09/2019)


HNP- Ngày 12/9, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 159-KH/QU về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) gắn với 75 năm Ngày thành lập Quận đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Theo đó, tổ chức hoạt động tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh "Thành phố Vì hòa bình”, 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; các hoạt động về nguồn, gặp mặt, giao lưu giữa thế hệ các nhân chứng lịch sử; giáo dục truyền thống; văn hóa, văn nghệ, thể thao; chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách; các phong trào thi đua,... phong phú, phù hợp từng địa bàn, đối tượng, thời điểm, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân và lực lượng vũ trang Quận, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang Quận về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Quận với chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiện quả của hệ thống chính trị”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân. Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Ngoài ra, tổ chức và đẩy mạnh các họat động về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tuyên truyền cổ động; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà một số thương binh, gia đinh liệt sỹ, gia đình chính sách tiêu biểu, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động dân vận, tuyên truyền, vận động và giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật