Gia Lâm thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW về tiếp dân và đối thoại với dân (20:38 15/09/2019)


HNP - Ngày 11/9, Huyện ủy Gia Lâm ban hành Công văn số 1549-CV/HU về việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị.

Để thực hiện thống nhất Quy định của Trung ương, Kế hoạch của Thành ủy và Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu các đơn vị quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 153-KH/HU ngày 03/6/2019 của Huyện ủy Gia Lâm về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân, không ủy quyền cho các chức danh khác (Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy). Trường hợp không thể tiếp đúng định kỳ thì thông báo và tổ chức tiếp dân bù vào thời gian gần nhất. Những địa phương có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc, kéo dài, người đứng đầu cấp ủy cần bố trí thêm thời gian tiếp dân và chỉ đạo tăng thời gian tiếp dân của chính quyền trong tháng để giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Mặt khác, có thể phân công các đồng chí Phó Bí thư, ủy viên Thường vụ trực tiếp tiếp dân nhằm tạo điều kiện cho người dân được gặp lãnh đạo để phản ánh, kiến nghị, nhưng không thay thế cho người đứng đầu cấp ủy.

Phạm vi tiếp dân được đề cập trong Quy định số 11-QĐi/TW bao gồm những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, của dân về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khác, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đã được chính quyền thụ lý giải quyết theo thẩm quyền, nhưng người dân vẫn chưa đồng tình. 

Đối với các xã, thị trấn nếu người đứng đầu cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND thì có thể kết hợp việc tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy với tiếp dân của Chủ tịch HĐND thành một cuộc. Nếu có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân về nội dung suy thoái, “tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên thì phải tổ chức tiếp riêng với tư cách là người đứng đầu cấp ủy. Người đứng đầu cấp ủy ngoài việc trực tiếp tiếp dân, phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chính quyền cùng cấp thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, không để vụ việc kéo dài; không bao biện, làm thay.

Khi tiếp dân, người đứng đầu cấp ủy phải chủ động trao đổi, giải thích, giải quyết kịp thời các nội dung mà người dân nêu ra (nếu trong thẩm quyền). Khi có nhiều người dân đề nghị đối thoại hoặc xét thấy cần, người đứng đầu cấp ủy phải tổ chức các cuộc đối thoại với dân, nội dung phải được chuẩn bị chu đáo.

Căn cứ tình hình an ninh, trật tự và tính chất vụ việc mà người đứng đầu cấp ủy bố trí địa điểm tiếp dân thích hợp, có thể sử dụng phòng tiếp dân của chính quyền, phòng làm việc của ngưởi đứng đầu cấp ủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t