Tăng cường công tác PCCC trên địa bàn huyện Gia Lâm (20:35 15/09/2019)


HNP - Huyện ủy Gia Lâm vừa ban hành Công văn số 1548-CV/HU về giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện.

Theo đó, để triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân và công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở rà soát, tổng hợp các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; nhất là các mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, tài sản, thực hiện các quyết định thi hành án dân sự... trong các dòng họ, gia đình, cộng đồng dân cư; Tập trung chỉ đạo, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, kịp thời ngăn chặn, tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc; Tăng cường các hoạt động hòa giải ở cơ sở, giải quyết sớm, ngay từ đầu khi phát hiện các vụ việc mâu thuẫn mới phát sinh;

UBND Huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 03/7/2019 của UBND Thành phố về “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư"; Kế hoạch số 145-KH/HU ngày 11/4/2019 của Huyện ủy Gia Lâm về “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH"; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về mua bán, lưu trữ và sử dụng hóa chất, đặc biệt là hóa chất độc hại trong sản xuất, kinh doanh. 

Công an Huyện phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng PCCC đối với toàn bộ các lĩnh vực, cơ sở trên địa bàn; xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về an toàn phòng, chống cháy nổ. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch PCCC&CNCH trên địa bàn huyện. Chủ động phòng ngừa, coi phòng ngừa là chính, là công việc hàng ngày và mọi lúc, mọi nơi; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia PCCC&CNCH với phương châm "bốn tại chỗ".

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về PCCC cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực nắm bắt tình hình, nhất là các vụ việc mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng để kịp tnời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật