HĐND quận Nam Từ Liêm giám sát công tác gắn biển số nhà trên địa bàn quận (21:01 12/09/2019)


HNP - Ngày 12/9, HĐND quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị giám sát công tác quản lý Nhà nước đối với UBND quận về đánh biển số nhà, gắn biển số nhà trên địa bàn quận.

Quang cảnh hội nghị


Theo báo cáo của UBND quận, từ khi thành lập đến nay, thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND Thành phố và Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn Thành phố, UBND quận đã triển khai công tác gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn quận. Qua đó, đã lắp đặt được 24.939 biển số nhà và 2.921 biển chỉ dẫn công cộng, lập phương án phục vụ công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng tại 3 phường là Trung Văn, Cầu Diễn, Phú Đô, lắp 07 biển sơ đồ trong khu đô thị, 468 biển ngõ, ngách, hẻm và cấp được 415 giấy chứng nhận biển số nhà...
 
Qua khảo sát thực tế của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận, công tác đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận biển số nhà trên địa bàn quận còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ, chưa đồng bộ gây bức xúc trong nhân dân. Lý do chủ yếu là do quận mới thành lập, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, nhiều tuyến đường chưa được đặt tên, quy định về thu phí cấp giấy chứng nhận biển số nhà có sự thay đổi... Cùng với đó nhận thức của người dân về đánh số, gắn biển số nhà còn chưa đầy đủ, vẫn tự ý gắn biển số nhà khi không đủ điều kiện pháp lý thực hiện.
 
Từ thực tế kết quả đã đạt được trong công tác quản lý Nhà nước của UBND quận và kết quả khảo sát thực tế của đoàn giám sát, thành viên đoàn giám sát, đại diện các phòng, ngành liên quan và UBND các phường đã trao đổi làm rõ các nguyên nhân, tồn tại dẫn đến việc triển khai công tác này còn chậm và còn nhiều bất cập, đồng thời, đưa ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
 
Thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp thu toàn diện các ý kiến của đoàn giám sát, đồng thời, đề nghị cơ quan chuyên môn và UBND các phường phối hợp rà soát các ngõ, ngách, đường phố và các quy định liên quan để điều chỉnh, triển khai công tác này tốt hơn trong thời gian tới.
 
Cũng tại hội nghị, HĐND quận đề nghị UBND quận cần phân tích rõ tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch mang tính tổng thể, dài hơi, rà soát xây dựng phương án đánh số, gắn biển số nhà cho các phường còn lại gắn với việc quy hoạch tỉ lệ 1/500 mà quận đang triển khai; sửa chữa những tuyến phố đánh số nhà chưa đúng; hướng dẫn UBND phường xử lý các vi phạm về gắn biển số nhà; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân, công tác phối hợp giữa các phòng, ngành liên quan; thống kê các tuyến đường chưa được đặt tên, đường mới, đường thay đổi về chiều dài, chiều rộng, các khu đô thị đã bàn giao... Đồng thời, tập hợp các vướng mắc để kiến nghị các sở, ngành Thành phố tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong công tác đánh số nhà, gắn biển số nhà trên địa bàn quận.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t