Thanh Xuân tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm (15:11 12/09/2019)


HNP - Sáng 12/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Các đại biểu tham dự hội nghị


Tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin đến các đại biểu về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế xã hội của Thủ đô trong thời gian qua, trong đó, nhấn mạnh đến các vấn đề đảm bảo an ninh, đảm bảo tình hình ổn định của thủ đô.
 
Ngoài ra, giảng viên cũng nêu một số nội dung về thực hiện tốt việc tuyên truyền Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, của địa phương về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người…
 
Trong thời gian qua, quận Thanh Xuân xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp, các ngành đã căn cứ vào đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống tội phạm, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật