Thanh Trì tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống sốt xuất huyết (15:07 12/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, UBND huyện Thanh Trì ban hành Thông báo số 295/TB-UBND về Kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện tuần thứ 35 năm 2019.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch SXH trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Phòng Y tế tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong công tác phòng chống dịch bệnh ở người; Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra các xã, thị trấn trong công tác phòng chống dịch SXH; Kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Y tế theo quy định.

Trung tâm y tế: Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Sở Y tế và UBND huyện; Thực hiện công tác phòng chống dịch, phun hóa chất tại các ổ dịch và khu vực nguy cơ cao đảm bảo đúng quy trình, quy định; Cử cán bộ kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường khu vực còn để tỷ lệ sót bọ gậy cao, chưa bố trí đủ cộng tác viên...

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao: Biên soạn tin bài đồng thời tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch SXH nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch;

Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể cơ sở cùng vào cuộc trong công tác phòng chống dịch SXH với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả; Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trong các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, khu dân cư nhàm nâng cao nhận thức của Đảng viên trong công tác phòng chống dịch từ đó tiếp tục tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn;

UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích xã, thị trấn; củng cố, kiện toàn Tổ giám sát, đội ngũ cộng tác viên đảm bảo hoạt động hiệu quả; Triển khai Đội xung kích và tổ giám sát diệt bọ gậy tại các khu vực ổ dịch lan rộng, kéo dài theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Công khai những trường hợp, ca bệnh mắc SXH để các hộ dân xung quanh biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ động phô tô và phát tờ rơi tuyên truyền tới các hộ gia đình; Tiếp tục thực hiện việc tái giám sát, giám sát chéo nhằm nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy...


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật