Thanh Oai tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (15:06 12/09/2019)


HNP - Ngày 11/9, Huyện ủy Thanh Oai có Kế hoạch số 137-KH/HU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) gắn với 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).

Theo đó, Huyện ủy Thanh Oai đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô; các hoạt động gặp mặt, giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử; giáo dục truyền thống; tuyên truyền trên hệ thông đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, cổng thông tin điện tử huyện; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo giúp đỡ gia đình chính sách; các phong trào thi đua phong phú, phù hợp bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và lực lượng vũ trang huyện không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Dân tộc, Quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Tham gia cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (theo hướng dẫn của trên).
 
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phát động và tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quôc phòng toàn dân gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
 
Cấp huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, kết hợp gặp mặt các thế hệ cán bộ, quân nhân tiêu biểu đã nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thòi kỳ đang sinh sống trên địa bàn huyện (theo phân cấp). Cấp xã, thị trấn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, kết hợp gặp mặt các thế hệ cán bộ, quân nhân tiêu biểu đã nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn các xã, thị trấn.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t