Huyện Chương Mỹ: Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2020 hơn 1.020 tỷ đồng (13:40 11/09/2019)


HNP - UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND, về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, đầu tư công năm 2020.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2020 của huyện Chương Mỹ dự kiến: Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2020 hơn 1.020 tỷ đồng; khả năng cân đối từng nguồn vốn là hơn 633 tỷ đồng, gồm: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 164,2 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ có mục tiêu 84,25 tỷ đồng; ngân sách thành phố hỗ trợ theo các thông báo làm việc và văn bản chỉ đạo của thành phố trong năm 2018 là 215 tỷ đồng; nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung theo phân cấp 106,6 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 63,1 tỷ đồng.

Như vậy số vốn còn thiếu là hơn 387 tỷ đồng theo kế hoạch thành phố giao, phần thiếu này huyện phải tập trung đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất và đề nghị thành phố giao bổ sung hỗ trợ kinh phí cho dự án chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ thị trấn Chúc Sơn đến đường Hồ Chí Minh để dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư.

Trên cơ sở kế hoạch, huyện Chương Mỹ sẽ thực hiện việc thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2020; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án.

Bên cạnh đó, huyện cũng đề ra các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong tâm là tập trung thực hiện các giải pháp để tăng nguồn thu của cấp huyện và xã để đảm bảo có nguồn cho đầu tư, như: Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở, phấn đấu tăng thu ngân sách để dành cho đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo cân đối đủ nguồn cho kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Ngoài ra, huyện đẩy mạnh xã hội hóa về đầu tư nhất là huy động sức dân đóng góp cho các công trình giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương; tăng cường rà soát, thực hiện quản lý đất đai theo đúng Luật Đất đai năm 2013 để xử lý các trường hợp người dân đã xây dựng công trình, xây dựng phương án xử lý để tạo nguồn thu từ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tích cực tuyên truyền, triển khai các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quản lý chặt chẽ đất công ích sau dồn điền đổi thửa để tăng nguồn thu từ đất công, đất công ích nhằm tăng nguồn vốn cho đầu tư ở cấp xã, giảm áp lực đầu tư và vốn đầu tư huyện hỗ trợ cho các xã.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t