Gia Lâm tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (13:39 11/09/2019)


HNP - Ngày 6/9, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 2197/UBND-TP về triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua với hình thức phù hợp.

Đẩy mạnh việc triển khai tổ chức thực hiện của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tổ chức tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin bài, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của đài Phát thanh để mọi người cùng biết và thực hiện nhất là những điếm mới trong các văn bản luật; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện và các phòng, ban, ngành của huyện tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi đơn vị tham mưu quản lý; chỉ đạo yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, CB, CC, VC, người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới của luật trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành và trong phạm vi quản lý; Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên Mặt trận có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản luật có liên quan cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2019; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và thực hiện khẩn trương, kịp thời, sử dụng biện pháp linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn việc thực hiện pháp luật, các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội; Tập trung tuyên truyền, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2019.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t