Chủ tịch UBND huyện Đông Anh sẽ đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân xã Kim Chung (14:35 10/09/2019)


HNP - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn xã Kim Chung năm 2019.

Về nội dung, đối thoại nhằm thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng chính quyền và nhũng vấn đề quan trọng của huyện mà nhân dân đang quan tâm. Trong đó, tập trung đối thoại chủ yếu về các vấn đề sau: Những tồn tại, khó khăn đối với xã trong quá trinh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng xã thành phường; trên cơ sở đó góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng xã Kim Chung thành phường; các vấn đề cần phải đặt ra trong quá trình thực hiện Đề án (có thể đóng góp chung vào Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận và các Đề án thành phần); Những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn xã (thuộc thẩm quyền của huyện); Những vướng mắc, ý kiến của công dân, tổ chức về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn; Thu thập ý kiến đóng góp của nhân dân phản ánh về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; về đạo đức lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Với hình thức đối thoại Chủ tịch UBND huyện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Kim Chung, huyện Đông Anh mong muốn xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, sát dân và trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến của nhân dân trên cơ sở đó kịp thời chỉ đạo giải quyết. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với nhân dân, quyền tham gia góp ý trực tiếp, giám sát hoạt động của nhân dân, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền, đặc biệt của người đứng đầu UBND huyện và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phục vụ Nhân dân.

Dự kiến, việc đối thoại sẽ được thực hiện trong tháng 10/2019.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t