Bắc Từ Liêm: Phấn đấu 100% các phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (14:34 10/09/2019)


HNP - Ngày 4/9, UBND quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn quận.

Theo kế hoạch, quận sẽ tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 06, các văn bản của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND Thành phố và các văn bản hướng dẫn về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các tiêu chí về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật Trẻ em, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Thành phố và Quận liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các Quyền của trẻ em.

Cùng với đó, quận cũng sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia và nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, thực hiện Quyết định 06 nói riêng để vừa động viên, khen thưởng, vừa kịp thời rút kinh nghiệm và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND quận yêu cầu 13/13 phường trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai và có giải pháp thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06. Phấn đấu 100% các phường trên địa bàn Quận đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t