Lan tỏa phong trào “Người tốt, việc tốt” ở quận Hà Đông (20:30 09/09/2019)


HNP - Cùng với quyết tâm đổi mới trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua và phong trào người tốt, việc tốt, nhiều năm qua, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông đã có nhiều việc làm ý nghĩa. Thông qua phong trào “Người tốt, việc tốt” đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động sáng tạo, nhiều mô hình, giải pháp trong mọi lĩnh vực đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn.

Tốt từ cán bộ…

Năm qua, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức đã được Quận Hà Đông triển khai gắn với “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, “Năm dân vận chính quyền 2019”, “Cải cách hành chính 2019”, gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”. Hưởng ứng phong trào này, cán bộ, công chức, viên chức đã tập trung nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, đổi mới thái độ, phong cách phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và tổ chức, công dân, làm việc tốt cho cộng đồng xã hội. Thông qua phong trào đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức, trách nhiệm, qua đó giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” đã có nhiều cán bộ, công chức, viên chức được các cấp, các ngành và UBND quận khen thưởng, tiêu biểu như: Ông Phạm Đình Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc La, ông Nguyễn Hữu Nam - Công chức phòng Nội vụ quận đã 14 lần hiến máu tình nguyện cứu người; Chị Phạm Thị Hiền, Bí thư Chi đoàn thanh niên Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng NCC công Hà Nội,…

Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong lực lượng vũ trang được phát động gắn với chủ đề “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Qua phong trào đã góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đầu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ tết: Thường xuyên duy trì tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng địa bàn an toàn gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thông qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, nhiều tập thể điển hình, nhiều gương người tốt, việc tốt được phát hiện, biểu dương và nhân rộng.

Thông qua phong trào “Người tốt, việc tốt” đã tô đậm thêm nét đẹp của mối cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, tạo sự tin tưởng trong lòng mỗi người dân. Bằng những việc làm cụ thể, những hành đ