Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Đảng bộ thị xã Sơn Tây:


Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động (19:38 08/09/2019)


HNP - Qua 3 năm (2016-2019) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với cách làm sáng tạo, năng động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và được quần chúng nhân dân hưởng ứng.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05


Triển khai đồng bộ, nghiêm túc

Trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai - Thành ủy viên - Bí thư Thị ủy cho biết: “Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công tác trọng tâm, xuyên suốt gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”, trong 3 năm, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 54 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ thị xã. Trong đó, xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian hoàn thành. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp”.

Được biết, toàn Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã tổ chức 5 đợt học tập, quán triệt, với tổng số 188 lớp; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia các lớp học tập luôn đạt trên 95%; tỷ lệ đoàn viên, hội viên đạt 90%. Qua học tập, 100% các cấp ủy trực thuộc đã ban hành chuẩn mực đạo đức và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ 3 đến 5 việc cụ thể, thiết thực, có xác định thời gian hoàn thành, chi bộ thẩm định, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện cam kết. Tạo được bước chuyển mạnh mẽ về đạo đức, trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức tôn trọng nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo 100% các nhà trường xây dựng chương trình dạy tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác trong các tiết học. Duy trì giảng dạy nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh 1 tiết/tháng vào thứ 2 tuần đầu tháng. Tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, văn nghệ, kể chuyện, cuộc thi tìm hiểu… nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và nâng cao nhận thức của giáo viên trong học tập và làm theo Bác.

Chọn nội dung, trọng tâm đột phá để thực hiện

Theo chia sẻ của đồng chí Bí thư Thị ủy Sơn Tây, trong triển khai thực hiện, Thị ủy xây dựng kế hoạch trong toàn khóa và kế hoạch hàng năm. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, sát tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện. Trong đó, xác định lộ trình thực hiện, bổ sung tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Mặt khác, Thị ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra giám sát. Trong 3 năm qua, Thị ủy đã thành lập 12 đoàn kiểm tra chuyên đề về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại 45 đơn vị.

Yêu cầu quan trọng nhất thực hiện Chỉ thị 05 là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Thị ủy đã chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”… Trong 3 năm qua, Thị xã đã tặng 176 danh hiệu “Người tốt việc tốt” và khen thưởng cho 49 cá nhân tiêu biểu. Năm 2019, Thị ủy chỉ đạo tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Sơn Tây; phát hành Tập san “Sơn Tây - Truyền thống, hiện tại và tương lai”; khen thưởng cho 18 tập thể, 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị thị xã trong sạch, vững mạnh.


Hữu Thu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t