Hai Bà Trưng triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (20:31 09/09/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn quận.

Theo đó, giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết năm 2020): 100% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; Từ 80 đến 100% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành, nếu được Thành phố chỉ đạo chọn làm điểm; 100% tổ hòa giải trên địa bàn Quận nhận được Báo Pháp luật và Xã hội do Thành phố phát miễn phí; 50% tổ hòa giải đạt tiêu chuẩn tổ hòa giải 5 tốt.

Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2022): 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hàng năm được tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; 100% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sừ dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải; Từ 85-100% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; 100% tổ hòa giải trên địa bàn Quận nhận được Báo Pháp luật và Xã hội do Thành phố phát miễn phí; 60% tổ hòa giải đạt tiêu chuẩn tổ hòa giải 5 tốt; Hoàn thành việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi thành phố Hà Nội.

Để triển khai thực hiện, quận sẽ xây dựng, kiện toàn đội tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; Đồng thời, xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; ứng dụng CNTT trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn); trên mạng xã hội facebook, youtube, trang fanpage và các mạng xã hội khác...các phương tiện phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở.
 


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t