Gia Lâm thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa (19:33 08/09/2019)


HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Công văn số 2081/UBND-TNMT về thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện văn bản số 3549/UBND-ĐT, ngày 19/8/2019, của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố, UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo:

Từ ngày 01/9/2019, các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện thực hiện kế hoạch cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị; Cụ thể: Không sử dụng nước uống đóng chai nhựa (có thể tích 330ml-500ml) trong công sở và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn (>20 lít) hoặc sử dụng các vật dụng chứa đựng nhiều lần và các vật liệu khác thân thiện với môi trường; Không sử dụng cốc nhựa, ống hút nhựa và giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi nilon khó phân hủy trong các hoạt động mua sắm, vận chuyển tại cơ quan, nơi làm việc.

Phát động và thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy trong cơ quan, đơn vị. CB, CC, VC và người lao động không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đon vị, nơi ở. Mỗi CB, CC, VC, lao động hợp đông đóng vai trò là một tuyên truyền viên tích cực vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về nguy cơ gây ô nhiễm của nhựa và túi nilon nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.
 
Giao UBND các xã, thị trấn phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn; tổ chức các buổi thu gom rác thải nhựa, huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng, các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t