Gia Lâm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (19:37 08/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 2175/UBND-TTr về thực hiện kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” 2019 trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Trên cơ sở chỉ đạo cua Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 28/8/2019 của UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND Thành phố về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, UBND huyện Gia Lâm yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nền nếp nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ đối thoại với người dân, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay khi mới phát sinh từ cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý ngay những tồn tại, hạn chế, sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân.

Kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (nếu có); tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; giữ vững ổn định tình hình địa phương đơn vị.

Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo dân chủ, đúng luật, quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND huyện xem xét chỉ đạo, không để vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc cho người dân.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t