Đống Đa đẩy mạnh các hoạt động trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (15:07 12/09/2019)


HNP - Ngày 4/9, UBND quận Đống Đa có Kế hoạch số 209/KH-UBND về đẩy mạnh các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, UBND quận yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Khẳng định sự lớn mạnh không ngừng và những đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta từ khi mới thành lập đến nay.
 
Trang trí cổ động trực quan tại các khu trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các điểm Văn hóa - Thể thao, nơi đông người qua lại bằng các hình thức như: Pano, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động... Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 trên Cổng thông tin điện tử của Quận.
 
Thông qua tuyên truyền nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nói chung, quận Đống Đa nói riêng về ý nghĩa, vai trò của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Khắng định sự lớn mạnh không ngừng và những đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta từ khi mới thành lập đến nay; Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội đang cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc đối mới và sự nghiệp CNH-HĐH vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng, hái lao động, sản xuất, công tác, học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t