Long Biên: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy đến năm 2020 (12:06 07/09/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch số 319/KH-UBND về triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn quận đến năm 2020.

Mục tiêu kế hoạch nhằm: Giảm theo từng năm, phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 40% mức độ phức tạp của phường trọng điểm so với giai đoạn 2012-2015; Phấn đấu đến năm 2020 có phường không tệ nạn ma túy; 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy; Kiềm chế, kéo giảm gia tăng người nghiện ma túy. Phấn đấu mỗi năm xây dựng được một mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại các phường.

90% số người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện dưới mọi hình thức; 100% số người nghiện ma túy hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp. Phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, duy trì ổn định địa bàn, không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Để thực hiện Dự án, quận Long Biên sẽ đẩy mạnh và phát huy vai trò quản lý của UBND cấp phường về công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại các phường.

Thường xuyên rà soát địa bàn (từ tổ dân phố) xác định số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy. Đảm bảo 100% người nghiện có hồ sơ quản lý, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ cai nghiện ma túy, xây dựng phường “không tệ nạn ma túy". Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xây dựng các chốt lưu động kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về ma túy. Kịp thời phát hiện và triệt xóa các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.

Củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nạn ma túy qua “đường dây nóng”, “hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy”; Mở rộng và nâng cao chất lượng của các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư như: “Tổ đoàn kết”, “Khu phố tự quản”, “Tổ An ninh nhân dân” và các mô hình Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tập trung mọi lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ, xử lý triệt để số đối tượng hoạt động ổ nhóm, đường dây ma túy lớn sử dụng phương thức, thủ đoạn phức tạp trên địa bàn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t