Quận Hai Bà Trưng: Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, karaoke, trò chơi điện tử (12:07 07/09/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Công văn số 1028/UBND-VHTT về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, trò chơi điện tử, trên địa bàn.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, UBND Quận Hai Bà Trưng đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND 20 phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa những tháng cuối năm 2019, cụ thể:

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan, UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản có liên quan về hoạt động quảng cáo ngoài trời, trò chơi điện tử; tuyên truyền các nội dung cụ thể của Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019; niêm yết công khai theo quy định các VBQPPL liên quan về hoạt động quảng cáo ngoài trời, dịch vụ văn hóa karaoke, trò chơi điện tử bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tế địa phương. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, UBNĐ các phường tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo ngoài trời, dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử trên địa bàn, đảm bảo hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật.

Công an quận tăng cường công tác phòng chống cháy nổ; phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ trò chơi điện tử. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, trò chơi điện tử... có biện pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý đúng quy định pháp luật và kiên quyêt đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vi phạm các điều kiện về kinh doanh; không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự hoặc cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và nguy cơ phát sinh từ các bảng quảng cáo, bảng hiệu lắp đặt trên địa bàn.

UBND các phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, trò chơi điện tử; kỹ năng về PCCC, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người để tổ chức, doanh nghiệp, người cho thuê địa điểm và nhân dân biết để chủ động thực hiện. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, trò chơi điện tử theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Công an phường và các lực lượng có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, không để cơ sở không đảm bảo điều kiện theo quy định nhưng vẫn hoạt động lén lút, trá hình, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh của các cơ sở khác đã chấp hành theo quy định.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc lắp dựng các bảng hiệu, bảng quảng cáo; xử lý vi phạm đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo có nội dung hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, chữ nước ngoài lớn hơn chữ tiếng Việt, không thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo, các bảng, biển có diện tích trên 20m2, có kết cấu khung kim loại lắp đặt che chắn toàn bộ mặt tiền công trình, cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra; vi phạm các quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t