Quận Cầu Giấy tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10:52 04/09/2019)


HNP - UBND quận Cầu Giấy vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

Theo đó, tăng cường tuyên truyền giới thiệu về lịch sử văn hóa của dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước con người Việt Nam, nét đẹp, thanh lịch người Hà Nội, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè trong nước, quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài. Giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng. Phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức chung lòng nêu cao ý chí, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô và đất nước.
 
Bên cạnh đó, tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm kinh tế giỏi. Nêu gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình, các nhân tố mới trong các tầng lớp nhân dân, các hoạt động năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các hoạt động kỷ niệm. Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp CB, CC, VC, nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận phấn đấu nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.
 
Thời gian tuyên truyền, từ ngày 01/10/2019 đến ngày 12/10/2019. Hình thức tuyên truyền: Viết và đăng tải các nội dung tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử quận, phát trên hệ thống Đài truyền thanh các phường. Tuyên truyền trang trí cổ động trực quan tại bảng điện tử, các cụm pano, các bảng tuyên truyền chính trị tại trụ sở Quận ủy, trụ sở HĐND và UBND quận, trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND các phường, các cơ quan, đơn vị, trường học, các tuyến đường chính và nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn quận. Tuyên truyền thông qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội do Mặt trận tổ quốc, các đoàn thê chính trị - xã hội, tổ chức xã hội… 
 
Cùng với đó, sẽ diễn ra chùm các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao; công tác đảm bảo chế độ chính sách, an sinh xã hội; công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sổng văn minh, văn hóa người Hà Nội.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật