HĐND huyện Thanh Oai: Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và tiếp xúc cử tri (20:37 22/09/2019)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện Thanh Oai luôn quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND cấp huyện.

Hàng năm, Thường trực HĐND huyện ban hành kế hoạch tiếp công dân và Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện; Xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, trong đó, có chương trình TXCT và tiếp công dân của HĐND huyện.

Huyện Thanh Oai có một Trụ sở tiếp công dân tại số 11, đường Đìa Muỗi, tổ 2 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện thanh Oai; Có hệ thống phần mềm quản lý đơn thư. Thường trực HĐND huyện Thường xuyên định kỳ tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện mỗi tháng một lần vào thứ 3 hằng tuần. Chủ tịch HĐND huyện tham gia tiếp công dân mỗi quý một lần. Qua tổng hợp hàng năm, Thường trực HĐND huyện than gia tiếp công dân từ 45 đến 48 buổi.

Đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân phản ánh được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, phân loại và chuyển về Thường trực HĐND huyện. Trên cơ sở phân loại ý kiến, Thường trực HĐND huyện có phiếu chuyển khiếu nại, tố cáo (KN,TC), kiến nghị của công dân tới UBND huyện và cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết và tham mưu giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện có công văn hướng dẫn công dân liên hệ các cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết theo quy định, đồng thời, theo dõi, đôn đốc giải quyết. Nhìn chung, các KN,TC, kiến nghị của công dân đều được các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xem xét giải quyết, trả lời theo đúng quy định.

Trong công tác tiếp xúc cử tri, những năm qua, Thường trực HĐND huyện luôn phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian theo quy định. Đối với công tác TXCT của Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp mỗi năm tổ chức 4 kỳ, ngoài ra, còn tổ chức các cuộc TXCT theo chuyên đề, hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố. Sau các buổi TXCT Thường trực HĐND giao Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp tổng hợp phân loại ý kiến cử tri và chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp công dân mà huyện đang gặp phải đó là còn một số công dân mặc dù nội dung KN,TC kiến nghị phản ánh đã được các cấp giải quyết hết thẩm quyền song công dân vẫn đến Trụ sở tiếp công dân gây khó khăn cho cán bộ tiếp dân, đồng thời, tố cáo người ký ban hành các kết luận, quyết định giải quyết KN,TC làm ảnh hưởng đến công tác tiếp công dân của huyện. Một số công dân đến trụ sở tiếp công dân, gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo đến các đại biểu HĐND, nhưng lại chưa hiểu đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Phần lớn công dân đến gặp đại biểu HĐND đều yêu cầu đại biểu HĐND phải có trách nhiệm trực tiếp giải quyết và trả lời ý kiến của họ.

Thêm vào đó, thành phần, số lượng cử tri tham gia TXCT còn hạn chế; cử tri chuyên nghiệp, cử tri là người cao tuổi tham gia chủ yếu trong các hội nghị TXCT là hiện tượng khá phổ biến; Kinh phí phục vụ các cuộc TXCT còn quá ít cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc TXCT. Việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, nên để cử tri có ý kiến nhiều lần.

Xác định được những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, HĐND huyện Thanh Oai xác định, đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý KN,TC, kiến nghị của công dân, HĐND huyện sẽ tăng cường tập huấn, hướng dẫn, phân công, đôn đốc Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Yêu cầu đại biểu HĐND khi tiếp công dân phải lắng nghe, ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực ý kiến của công dân và gửi báo cáo Thường trực HĐND theo quy định.

Đồng thời, tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật KN,TC tại địa phương, thông qua việc thành lập đoàn giám sát hoặc phân công Ban Pháp chế của HĐND giám sát. Qua giám sát chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, tồn tại và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết KN,TC. Sau giám sát phải đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm chỉnh các kiến nghị của đoàn giám sát. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết KN,TC của công dân. Trong giải quyết KN,TC của công dân, HĐND không phải là cơ quan trực tiếp ra quyết định giải quyết KN,TC, mà do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Chính vì vậy, việc nâng cao trách nhiệm giải quyết của các cơ quan này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giải quyết KN,TC.

Đối với công tác tiếp xúc cử tri, ngoài việc tiếp xúc với cử tri theo quy định, các đại biểu HĐND sẽ tăng cường TXCT theo chuyên đề với các đối tượng khác nhau, như: Lực lượng vũ trang, công nhân trong các doanh nghiệp, các đoàn thể, nơi cư trú, nơi có nhiều khó khăn, nhân dân, cử tri đang bức xúc một vấn đề (như giải phóng mặt bằng…), như vậy, các ý kiến phản ảnh, đề nghị, kiến nghị đến các đại biểu HĐND sẽ toàn diện, sâu sắc, cụ thể  hơn. HĐND huyện cũng sẽ mở rộng phần mời dự buổi TXCT, chú trọng mời cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất và công tác, đa dạng các giới, các lứa tuổi cùng tham dự để có thể phản ánh trung thực, đầy đủ những vấn đề dân sinh bức xúc.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật