Giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp dân ở HĐND huyện Mỹ Đức (10:52 02/09/2019)


HNP - Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện Mỹ Đức đã xác định công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri hết sức quan trọng, phản ánh hiệu quả hoạt động của HĐND, vì vậy, Thường trực HĐND huyện và cấp xã luôn chú trọng các giải pháp giúp công tác này được thực hiện thông suốt, hiệu quả.

Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện và các ngành chức năng của huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ 4 hàng tuần tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tiếp 149 buổi, tiếp nhận 18 đơn, đã chuyển các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, giám sát giải quyết xong 18/18 đơn. Tại các buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, hướng dẫn và giải thích với công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; đơn thư gửi đến Thường trực HĐND huyện qua các nguồn như: Bưu điện, tại buổi tiếp xúc cử tri hoặc các cơ quan khác chuyển đến đều được phân loại, xử lý kịp thời, gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, theo dõi đôn đốc việc giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị và có văn bản báo tin cho công dân biết về việc chuyển đơn và hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan do Thường trực HĐND chuyển đơn đến. Các đơn được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đều được theo dõi chặt chẽ và thông báo kịp thời cho công dân khi có kết quả; phần lớn công dân đều đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan và không có ý kiến gì khác. Ngoài ra, Thường trực HĐND xã, thị trấn tổ chức 2.570 buổi tiếp công dân tại trụ sở HĐND-UBND xã, thị trấn, qua đó, tạo điều kiện để đại biểu gần với cử tri hơn, nắm bắt vụ việc tại đơn vị bầu cử.

Cùng với việc tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một lần tại đơn vị ứng cử, kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tiếp 1.952 buổi. Thời gian, địa điểm lịch tiếp công dân của các Tổ đại biểu HĐND huyện được công khai trên trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của xã, thị trấn và niêm yết tại trụ sở xã, thị trấn. Thông qua tiếp công dân, đại biểu HĐND đã tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trả lời những vấn đề cử tri quan tâm; tiếp thu những kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri, nhân dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong công tác tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến đại biểu HĐND, Thường trực HĐND và các Tổ đại biểu HĐND thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, hướng dẫn và giải thích với công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; các đơn thư gửi đến Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện qua các nguồn đều được phân loại, xử lý kịp thời, gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, theo dõi đôn đốc việc giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị và có văn bản báo tin cho công dân biết về việc chuyển đơn và hướng dẫn công dân liên hệ với cơ quan do Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND chuyển đơn đến. Các đơn được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đều được theo dõi chặt chẽ và thông báo kịp thời cho công dân khi có kết quả; phần lớn công dân đều đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan và không có ý kiến gì khác.

Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri cũng thường xuyên được cải tiến đổi mới theo hướng tăng số lượng, thành phần dự TXCT và tăng cường tiếp xúc với cử tri trực tiếp lao động sản xuất tại cơ sở thôn, cụm dân cư. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tiếp nhận tổng số 402 kiến nghị qua các cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó cấp Thành phố 66; huyện 336 kiến nghị. Đến nay, cấp huyện đã giải quyết 246 kiến nghị, đạt 73,2%, còn 90 kiến nghị đang xem xét giải quyết; Cấp Thành phố đã giải quyết 34 kiến nghị, đạt 51,5%.

Theo giải pháp được HĐND huyện xác định từ nay đến hết nhiệm kỳ 2016-2021, để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, HĐND từ cấp huyện đến cấp xã sẽ tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tích cực đôn đốc cơ quan chức năng báo cáo giải trình vấn đề “nóng” được đông đảo cử tri quan tâm. Thường xuyên quan tâm công tác tiếp công dân, tiếp nhận và kịp thời chuyển đơn, thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tại trụ sở tiếp công dân của huyện và nơi đại biểu ứng cử; nâng cao trách nhiệm giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện ngoài việc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử còn tiếp xúc cử tri ở những nơi cử tri quan tâm và thực hiện tiếp xúc cử tri chuyên đề; chỉ đạo, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cùng với đó là tăng cường thông tin, tuyên truyền, bổ sung kênh thông tin công khai lịch trực tiếp công dân và vai trò của công tác tiếp công dân trong hoạt động của HĐND các cấp để người dân nhận thức đúng, đủ và hiểu rõ hơn tầm quan trọng và hiệu quả trong công tác tiếp công dân cũng như hiệu quả trong việc xử lý khiếu nại tố cáo của công dân. Bản thân mỗi đại biểu cũng phải không ngừng trau dồi kiến thức, dành nhiều thời gian nghiên cứu các quy định của pháp luật để giải thích và vận động nhân dân.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật