Hoàn Kiếm tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (10:49 04/09/2019)


HNP - Quận ủy Hoàn Kiếm vừa ban hành Công văn số 810-CV/QU về tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận.

Để đảm bảo công tác phòng, chống bệnh SXH hiệu quả, bền vững đặc biệt trong tình hình số ca mắc bệnh SXH đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thành phố và quận về công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2019, nhất là phòng, chống bệnh SXH trên địa bàn quận năm 2019. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch SXH, không để bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với ngành Y tế và Phòng Văn hóa - Thông tin quận tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch SXH, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH để người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ mắc và sự nguy hiểm của bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

UBND quận tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của BCĐ phòng chống dịch quận, phường; chỉ đạo ngành y tế triển khai quyết liệt chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh, diệt bọ gậy; theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, xử lý ngay và triệt để các ổ dịch trên địa bàn. 

Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan kịp thời cung cấp thông tin, nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH; theo dõi chặt chẽ tình hình SXH; tăng cường công tác giám sát, xác định các vùng trọng điểm, những vùng có nguy cơ cao mà dịch SXH có khả năng bùng phát. Phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các khu vực này và diệt muỗi triệt để tại 100% các hộ gia đình tại khu vực có ổ dịch.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống SXH, diệt muỗi, diệt bọ gậy; phổ biến kiến thức cho học sinh và các vị phụ huynh về tác hại của dịch SXH, các biện pháp phòng chống dịch SXH tại gia đình, trường học và cộng đồng.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh SXH huyết tại địa phương, đơn vị.

MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội từ quận đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt bệnh SXH, trọng tâm là vệ sinh môi trường gắn với việc diệt muỗi, diệt bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt; giám sát chặt chẽ việc diệt muỗi, diệt bọ gậy ở các địa bàn dân cư.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật