Thường trực HĐND huyện Ứng Hòa họp phiên giải trình về công tác CCHC, tiếp công dân và giải quyết đơn thư (21:28 29/08/2019)


HNP - Ngày 29/8, Thường trực HĐND huyện Ứng Hòa tổ chức phiên họp giải trình về công tác cải cách hành chính và công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC luôn được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Ứng Hòa quan tâm chú trọng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực. Chỉ tính riêng từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 6/2019, UBND huyện đã ban hành 22 Kế hoạch và Quyết định về công tác cải cách hành chính. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và xã đã được xây dựng quy trình giải quyết đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN (ISO 9001:2008). Đặc biệt, nhằm từng bước hiện đại hóa hành chính, UBND huyện đã chỉ đạo áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ tại 100% bộ phận một cửa ở huyện và 29 xã, thị trấn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 588 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 546 hồ sơ (đạt 92,8%), trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn 538 hồ sơ (đạt 98,5%); tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, đã tiếp nhận 20.017 hồ sơ, đã giải quyết 18.739 hồ sơ (đạt 93,6%), trong đó hồ sơ giải trước hạn và đúng hạn là 18.642 hồ sơ (đạt 99,4%).

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân cũng luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân hàng tháng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định. Từ đó nhiều kiến nghị, đề nghị của công dân được giải đáp kịp thời, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Từ đầu năm 2018 đến hết tháng 6 năm 2019, huyện đã tiếp 1.290 lượt công dân, tiếp nhận 574 đơn. Qua xử lý đơn, trong kì có 226 vụ việc cần giải quyết; nội dung chủ yếu liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, quản lý kinh tế HTXNN... Huyện giải quyết 20/24 vụ khiếu nại, 25/30 vụ tố cáo, 127/172 vụ KNPA.

Thông qua giải trình, lãnh đạo các cơ quan, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn đã thẳng thắn, làm rõ nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, cũng như trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cải cách TTHC và công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh; và đưa ra những biện pháp, giải pháp, cùng với những đề xuất, kiến nghị đã được các đại biểu nêu tại phiên họp và  những nhiệm vụ giải pháp được huyện đặt ra trong gian tới, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, KNPA của người dân trong huyện.


Thanh Tú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật