Nâng cao chất lượng trạm y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (10:55 04/09/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý Y học gia đình trên địa bàn quận.

Quận đặt chỉ tiêu: Phấn đấu đạt 100% số Trạm y tế trên địa bàn quận hoạt động theo mô hình Trạm y tế điểm theo lộ trình: Năm 2019, triển khai Trạm y tế hoạt động theo mô hình điểm của Bộ Y tế tại 8 phường, đạt ỷ lệ 45%; Năm 2020, tiếp tục duy trì mô hình Trạm y tế điểm tại 8 phường và xây dựng thêm tại 6 phường, đạt tỷ lệ 78%; Năm 2021: Tiếp tục duy trì mô hình điểm tại 14 phường và xây dựng Trạm y tế điểm tại 4 phường còn lại, đạt tỷ lệ 100%.

Theo đó, quận sẽ tập trung truyền thông, tư vấn, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe: Tăng cường các hoạt động thể dục, thể thao; thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; Truyền thông về các chương trình y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm thu hút người dân sử dụng các dịch vụ y tế ngay tại Trạm Y tế phường; Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, đồng thời, người dân được hưởng các dịch vụ của gói dịch vụ y tế cơ bản ngay tại Trạm Y tế phường.

Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đảm bảo nguồn nhân lực và chất lượng nhân lực phục vụ khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế điểm, trong trường hợp chưa tuyển dụng đủ bác sĩ, đơn vị chu động ký hợp đồng với các bác sĩ hoặc lương y có chứng chỉ hành nghề (kể cả những người đã nghỉ hưu - còn đủ sức khỏe) để làm việc tại Trạm Y tế phù hợp với nhu cầu và mô hình bệnh tật tại địa phương hoặc chủ động đề xuất cơ sơ khám, chữa bệnh tuyến trên phân công người hành nghề đi luân phiên có thời hạn hỗ trợ các Trạm Y tế điểm.

Đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch và thực hiện tốt các chương trình y tế; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu tại Trạm y tế đáp ứng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế; tăng cường ứng dụng CNTT, triển khai phần mềm quản lý hoạt động của Trạm Y tế, kết nối liên thông các phần mềm đã triển khai, thực hiện quản lý sức khỏe cho 100% người dân bằng hồ sơ điện tử...


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật