Thanh Xuân tổ chức hội thảo chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (09:03 30/08/2019)


HNP - Sáng 29/8, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức kỷ niệm và hội thảo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.  


Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những nội dung trọng yếu trong Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch. Theo đó, cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng - tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Được xếp hạng bảo vật quốc gia, Di chúc của Bác là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại; chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian.
 
Tại hội thảo, các đơn vị phòng ban, cán bộ đảng viên đến từ các phường, bí thư chi bộ… đã tập trung nghiên cứu về nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả của việc thực hiện Di chúc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong 50 năm qua; trên cơ sở đó, tiếp tục khẳng định giá trị của bản Di chúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
 
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết, qua các năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của người, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận đã bám sát các yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị để tuyên truyền, triển khai thực hiện.
 
Các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực và đã có nhiều mô hình hay cách làm mới và có nhiều nội dung cụ thể để tổ chức đăng ký học và làm theo của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã cơ bản khắc phục được hình thức, chấn chỉnh được lề lối, tác phong của đội ngũ cán bộ công chức, tạo ra những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.
 
Cũng tại hội thảo, lãnh đạo Quận ủy Thanh Xuân cũng yêu cầu các đơn vị cần tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân học tập và làm theo.
 
Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình.
 
Các cơ quan, đơn vị, UBND các phường rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các đơn vị. Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
 

Nhân dịp này, Quận ủy Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.


Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật