Gia Lâm triển khai kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em (14:28 04/09/2019)


HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019, của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện.

Để triển khai kế hoạch, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn về xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Đồng thời, tham mưu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các tiêu chí về xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, bao gồm:

Tiêu chí 1: Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em.
Tiêu chí 2: Trẻ em được khai sinh đúng quy định.
Tiêu chí 3: Trẻ em bị xâm hại. 
Tiêu chí 4: Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy.
Tiêu chí 5: Trẻ em bị tai nạn thương tích.
Tiêu chí 6: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp.
Tiêu chí 7: Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.
Tiêu chí 8: Trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi.
Tiêu chí 9: Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ.
Tiêu chí 10: Trẻ em đến trường, lớp mầm non.
Tiêu chí 11: Trẻ em được thực hiện Quyền tham gia của trẻ em.
Tiêu chí 12: Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em.
Tiêu chí 13: Mức độ hài lòng của người dân và trẻ em về việc thực hiện quyền trẻ em.
Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật Trẻ em, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các Quyền của trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia và nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tiến hành kiếm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg nói riêng để vừa động viên, khen thưởng, vừa kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật