Phú Xuyên: Nâng cao đời sống nhân dân nhờ thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM (12:07 07/09/2019)


HNP - Năm 2010, Phú Xuyên vẫn là một huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp, nên nguồn thu ngân sách nhà nước còn hạn chế chưa đáp ứng được nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng độ; các tiêu chí như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông.... đạt ở mức thấp do đó việc xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của Thành phố và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác xây dựng NTM của huyện đã đạt những kết quả rất tích cực.

Huyện Phú Xuyên chú trọng phát huy thế mạnh từ các làng nghề truyền thống để thúc đẩy xây dựng NTM


Chia sẻ về việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng NTM huyện Phú Xuyên Phạm Hải Hoa cho biết: Thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU của Thành ủy từ năm 2010 đến nay, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Xuyên đã kịp thời ban hành 102 văn bản các loại để hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất đến các xã, đồng thời, chỉ đạo các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đến từng người dân để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2010-2015, Huyện ủy Phú Xuyên đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 25/7/2010 về xây dựng NTM thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và ban hành 3 Chương trình, 1 đề án về thực hiện phát triển NTM. Đến giai đoạn 2016-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã ban hành Chương trình 04-CTr/HU ngày 08/01/2016 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” để làm căn cứ cho các đơn vị thực hiện.
 
Để thuận lợi cho việc phát triển NTM, ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, huyện Phú Xuyên đã thành lập Ban chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân huyện Phú Xuyên”. Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, huyện Phú Xuyên đã tổ chức phân công theo dõi chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM từ cấp huyện đến cấp xã, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM được chú trọng, Huyện ủy đã tổ chức 4 hội nghị cán bộ huyện nghiên cứu, học tập Chương trình 02-CT/TU cho trên 1.100 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên các đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Chỉ đạo các đoàn thể tổ chức 9 hội nghị quán triệt học tập cho trên 1.500 cán bộ đoàn viên, hội viên cơ sở, qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc xây dựng NTM. Đối với cấp xã đã tập trung chỉ đạo 100 % Đảng bộ tổ chức hội nghị quán triệt với tổng số là 130 buổi cho trên 25.500 lượt người tham dự, các đại biểu tham dự tập huấn được cấp đầy đủ tài liệu về xây dựng NTM.
 
Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức thành công các buổi đối thoại “toàn dân chung sức xây dựng NTM” giữa lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã với nhân dân tại các xã. Thông qua đối thoại nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từng bước giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM. Đồng thời, tạo niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân trong việc xây dựng NTM.
 
Tổng kinh phí huy động vốn thực hiện Chương trình từ năm 2010 đến quý 2 năm 2019 là 3.354.591 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Thành phố là 1.440.409 triệu đồng; Ngân sách huyện huy động là 1.207.947 triệu đồng; Ngân sách xã là 203.911 triệu đồng và vốn doanh nghiệp là 349.914 triệu đồng. Kết quả huy động 2016-2019 là 2.019.041 triệu đồng (chiếm 60,6%) tăng hơn giai đoạn 2010-2015 là 888.428 triệu đồng.
 
Để thực hiện Chương trình, huyện đã chú trọng đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống đường giao thông, trường học, thủy lợi nội đồng, trạm y tế, nhà văn hóa và trụ sở làm việc. Công tác vệ sinh môi trường ngày càng được quan tâm; hệ thống chính trị ngày càng được tăng cường, củng cố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đến nay, toàn huyện đã có 20/26 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM. Còn lại 6 xã đạt và cơ bản đạt 17-18 tiêu chí gồm: Thụy Phú, Phượng Dực, Đại Xuyên, Hoàng Long, Sơn Hà, Tri Thủy. Hiện nay, 6 xã đang tích cực rà soát, hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là xã NTM. Ngoài ra, xã Đại Thắng đang triển khai xây dựng NTM nâng cao.
 
Góp phần vào việc xây dựng NTM, trong phát triển nông nghiệp, huyện đã chú trọng đến công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo hướng phát huy các lợi thế của từng xã. Sau 10 năm thực hiện Chương trình nền sản xuất nông nghiệp của huyện bước đầu phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao và cơ giới hóa. Đến nay, trên địa bàn huyện có 95 trang trại đạt tiêu chí mới (tăng 61 trang trại so với năm 2010). Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2018 là 1.892 tỷ đồng, so với năm 2010 tăng 30,4% (năm 2010 đạt 1.450,6 tỷ đồng). Giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 104,7 triệu đồng/ha, tăng 16,9 triệu đồng so với năm 2010.
 
Những kết quả tích cực trên đã giúp cho đời sống nhân dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao cả vật chất và tinh thần, quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được nâng lên. Cụ thể, thu bình quân đầu người đến 2019 đạt 42,6 triệu đồng/người/năm (tăng 27,1 triệu đồng so năm 2010); đã xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,07%; tỷ lệ các hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh 100% (trong đó nước sạch 41,8%); 100% các Trạm Y tế xã đã có bác sỹ nên công tác khám chữa bệnh cho nông dân được nâng lên; môi trường, cảnh quan nông thôn được cải thiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ.
 
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để tiếp tục nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Luôn đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, cụ thể, sát sao thống nhất của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã và từ xã đến thôn. Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xã, thôn có đủ năng lực triển khai thực hiện xây dựng NTM, động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị và cá nhân làm tốt... Từ đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Minh Đăng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t