Quốc Oai hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (21:21 29/08/2019)


HNP - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”, đến nay, huyện Quốc Oai đã hoàn thành xây dựng NTM ở 100% xã trên địa bàn và đang hoàn tất thủ tục để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Trong giai đoạn tới, huyện tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Mô hình nuôi gà đẻ cho giá trị kinh tế cao tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai


Ngay sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy, chính quyền huyện Quốc Oai đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện trong từng giai đoạn, phân công trách nhiệm vụ thể cho từng đơn vị, cá nhân để thực hiện một cách khoa học, chắc chắn, có tính khả thi cao, thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Từ năm 2011 đến 2018, huyện đã huy động được 3.374 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huyện Quốc Oai còn tích cực huy động sự tham gia đóng góp thông qua việc xã hội hóa, tạo sự bền vững cho phong trào xây dựng NTM. Toàn huyện đã nhận được 13,2ha đất nhân dân hiến để làm đường giao thông và hàng trăm tỷ đồng người dân đóng góp xây dựng NTM. Đơn cử, gia đình ông Tạ Quang Hải (xã Sài Sơn) ủng hộ gần 900 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Xuân Sơn (xã Đồng Quang) ủng hộ 400 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, cổng làng ở địa phương... Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tích cực phát động hội viên tham gia đảm nhận chăm sóc, duy trì các đoạn đường tự quản, vệ sinh môi trường, vẽ tranh bích họa...

Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội trên địa bàn được đầu tư bài bản, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đến nay, toàn huyện có 73,9% số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 100% số thôn có điểm sinh hoạt văn hóa; 82% số hộ dân được sử dụng nước sạch; toàn huyện đã nâng cấp, cải tạo được hơn 799km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng mới 21 hệ thống chiếu sáng công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong phát triển nông nghiệp, huyện đặc biệt coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch vùng sản xuất, phát triển nông nghiệp theo vùng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; được nhân dân tích cực hưởng ứng đã tạo nhiều sự chuyển biến tích cực, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Huyện đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phê duyệt cho 16 xã vùng quy hoạch chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn với tổng diện tích 2.702,6ha; định hướng cho các xã ven sông Đáy tập trung phát triển vùng cây ăn quả, rau an toàn; các xã bán sơn địa phát triển trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đã quy hoạch, phát triển 07 vùng sản xuất chuyên canh tập trung định hướng phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ các HTX, các hộ gia đình tham gia và thực hiện sản xuất theo chuỗi. Giá trị kinh tế năm 2018 đạt 138,8 tỷ đồng, tăng 4,3 lần so với năm 2010. Đã hình thành các vùng cây ăn quả tập trung, chất lượng cao tại một số xã. Đặc biệt là mô hình chuyển đổi toàn bộ diện tích 165 ha đất nông nghiệp của xã Đại Thành sang trồng cây ăn quả kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia cầm. Sản phẩm Nhãn chín muộn Đại Thành bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Mỹ.

 

Sản phẩm Nhãn chín muộn Đại Thành đã xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Mỹ


Công tác chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân đã được huyện quan tâm thực hiện, đồng hành với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn về giảm nghèo, y tế, giáo dục,...; kết hợp với phát huy tiềm năng, thế mạnh của các làng nghề, các thành phần kinh tế trên địa bàn, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 45 triệu đồng/người/năm (năm 2010 đạt 13,7 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện chỉ còn 0,46%.

Sau khi hoàn thành xây dựng NTM, huyện Quốc Oai tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí, hướng tới mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu. Theo đó, trong giai đoạn tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ 2%/năm trở lên; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

Phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế của huyện theo chuỗi giá trị, quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình OCOP; xác định rõ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, triển khai hiệu quả Chương trình.

Tiếp tục duy trì xã, huyện NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; phát triển nông thôn ổn định, đời sống nông dân không ngừng được nâng cao, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Trình độ dân trí được nâng lên, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Phấn đấu xây dựng 100% các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 50% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trở lên nhằm duy trì tiêu chí trường học và tiêu chí giáo dục trong chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao.

Tập trung thực hiện các tiêu chí về xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp gắn xây dựng NTM nâng cao, Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.


Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật