Chuẩn bị tổ chức giải trình về kết quả thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020” (14:44 23/08/2019)


HNP - Ngày 20/8, HĐND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 07/KH-HĐND về tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020”.

Việc giải trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, các Đại biểu HĐND huyện. Thông qua hoạt động giải trình nhằm đánh giá hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan, cụ thể là: Kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020".

HĐND huyện Gia Lâm yêu cầu phiên giải trình được tổ chức công khai với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan, đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các quy định khác của pháp luật; kết luận phiên giải trình được báo cáo với HĐND huyện.

Về phạm vi giải trình: Thực trạng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai tổ chức thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020", những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nội dung giải trình: Đánh giá kết quả thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020"; Kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 05/TB-HĐND, ngày 04/4/2019, về kết luận của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về kết quả thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020"; Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020” trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t