Hoàng Mai: Quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 (20:47 22/08/2019)


HNP - Ngày 22/8, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội”; Kế hoạch số 152-KH/QU của Quận ủy về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận”.

Quang cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Chử Xuân Chi quán triệt Kế hoạch số 155-KH/TU, Kế hoạch số 152-KH/QU về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hướng dẫn giải thể Chi bộ cơ quan UBND phường. Đồng chí nhấn mạnh về 6 yêu cầu và 6 nội dung trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội các cấp, đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở cần nắm rõ, trong đó tập trung chuẩn bị tốt công tác xây dựng văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự; các lưu ý về số lượng và cách tính tuổi cán bộ giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới; vấn đề sắp xếp cán bộ sau đại hội; bám sát 4 phụ lục kèm theo kế hoạch của Quận ủy hướng dẫn chi tiết về quy trình và hồ sơ nhân sự đối với BCH Đảng bộ quận, BCH Đảng bộ các phường, các chi, đảng bộ cơ sở (ngoài phường) trực thuộc Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nguyễn Đức Vinh yêu cầu, trên cơ sở nắm vững, hiểu sâu và bám sát tinh thần chỉ đạo của các văn bản nêu trên về công tác chuẩn bị đại hội, ngay sau hội nghị, các cấp ủy cần phải nghiêm túc quán triệt tại địa phương, đơn vị; thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, trước hết là đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ do vậy phải lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ; thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu về cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ. Các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng phải chịu trách nhiệm trước Quận về công tác cán bộ, phải rà soát thật kỹ công tác nhân sự đại hội ở cấp mình. Đại hội đại biểu lần thứ IV của Quận và đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy phải được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, tiến hành có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.
 
Đặc biệt, các cấp ủy chủ động làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình tại các đảng bộ địa phương, đơn vị, nhất là những nơi, những vụ việc còn khó khăn, phức tạp để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t