Thanh Xuân tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019 (19:24 21/08/2019)


HNP - Ngày 21/8, quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại năm 2019 với sự tham gia của hơn 200 báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các học viên được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú, nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên - Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ các nội dung cơ bản về truyền thông đối ngoại và truyền thông nhà nước. Từ đó, góp phần giúp các cơ quan nhà nước tại địa phương thông qua giao tiếp, trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hợp tác của người dân, tạo dựng và củng cố lòng tin của người dân vào cơ quan nhà nước. Đồng thời, tranh thủ ủng hộ, hợp tác và tham gia tích cực của người dân trong xây dựng chính sách, xây dựng chính quyền tại địa phương.
 
Hội nghị cũng được nghe về những tiềm năng, thế mạnh của thủ đô của đất nước trong quan hệ hợp tác với các nước, về những chính sách của thủ đô Hà Nội trong việc thu hút đầu tư từ những người Việt Nam ở nước ngoài...nhằm gắn kết tình cảm với thủ đô Hà Nội.

Công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, là một bộ phận của công tác đối ngoại, thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng. Thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tình hình thế giới, khu vực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Qua đó, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t