Long Biên: Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở góp phần đảm bảo trật tự, an ninh xã hội (14:40 23/08/2019)


HNP - Từ đầu năm đến nay, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Quận ủy; các cấp ủy đảng, chính quyền quận Long Biên. Nhờ đó, đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đầy đủ, không có hiện tượng khiếu kiện đông người, vượt cấp xảy ra, không xảy ra các hiện tượng liên quan tới vấn đề mất dân chủ.

Ngay từ đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền quận Long Biên đã chỉ đạo đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là việc tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Các phường tiếp tục quan tâm gắn việc thực hiện QCDC với công tác cải cách TTHC, thực hiện tốt mô hình “Một cửa”. Công tác tiếp công dân tại trụ sở UBND được thực hiện nghiêm túc. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết ngay ở cơ sở, hạn chế các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp; vi phạm về TTXD, TTDT được xử lý tốt góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 99,75%.

Các Ban Thanh tra nhân dân đã phối hợp với các Tổ dân phố, thành viên Ban công tác Mặt trận tham gia giám sát về chế độ chính sách, việc thực hiện QCDC, giám sát các loại thuế; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, công tác GPMB, công tác bảo vệ môi trường và thực hiện giám sát thường xuyên công tác cải cách hành chính phường. Cụ thể, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 46/46 dự án.

06 QCDC trong các lĩnh vực do quận ban hành tiếp tục được các phòng, ban, ngành, các phường tập trung thực hiện tốt. Đối với thực hiện QCDC lĩnh vực GPMB: Năm 2019, trên địa bàn quận có 50 dự án liên quan đến GPMB, với 2.179 số hộ liên quan đến GPMB, 272.000 m2 đất, 1.084 hộ tái định cư. Chính quyền đã thực hiện công khai như: Họp công khai đối với 1.587 hộ dân, 652 phương án, 365 quyết định phê duyệt, giải quyết 1 kiến nghị và thực hiện công khai kết quả giải quyết kiến nghị đúng quy định.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, qua rà soát đã phát hiện 24 cơ sở vi phạm, trong đó, có 1 cơ sở vi phạm nghiêm trọng (tại phường Ngọc Thụy); xử phạt 20 trường hợp (1 trường hợp vi phạm nghiêm trọng) với sổ tiền 27,25 triệu đồng. Cơ quan thường trực (phòng TNMT) đánh giá trong 6 tháng đầu năm các phường đều thực hiện tốt các nội dung niêm yết công khai theo quy định. Thực hiện QCDC lĩnh vực cấp giấy chứng nhanạ quyền sử dụng đất, cơ quan thường trực (phòng TNMT) đánh giá các phường đều thực hiện tốt việc công khai các nội dung công khai theo quy định. Thực hiện QCDC lĩnh vực thuế hộ kinh doanh, qua giám sát, tổng số có 382 hộ xin nghỉ kinh doanh và 919 hộ xin tạm nghỉ kinh doanh; Xử lý 6 hộ xin tạm nghỉ kinh doanh nhưng vẫn kinh doanh; Thu thuế nợ đọng của 1.397 hộ; Kết quả thu thuế xây dựng (Số thu/số thực tế) là 833/1.568 triệu đồng.

Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể quận luôn chủ động thực hiện công tác giám sát, kịp thời phát hiện các sai phạm và phản ánh đến chính quyền kiểm tra xử lý. Mặt trận tổ quốc quận đã tham gia giám sát QCDC trong quản lý trật tự xây dựng 865/865 công trình, qua đó, đã phát hiện 3 công trình không phép, đã được xử lý theo thẩm quyền.Về QCDC trong công tác quản lý trật tự đô thị, MTTQ các phường giám sát 31 địa chỉ vi phạm về trật tự đô thị, đã kiến nghị và được giải quyết; 05 địa chỉ gây bức xúc cơ bản được giải quyết dứt điểm. Giám sát phát hiện, tuyên truyền 187 địa chỉ vi phạm về đổ rác không đúng giờ, nơi quy định; 175 địa chỉ đã thực hiện tuyên truyền vận động 3 lần; đã kiến nghị và được xử lý giải quyết; số tuyến đường, ngõ các đơn vị thực hiện thu gom rác đúng phương án; 30 tuyến ngõ, ngách chưa thực hiện đúng phương án do đường quá nhỏ. Có 167 địa chỉ do trung tâm phát triển quỹ đất chuyển tới, đã phối hợp tuyên truyền vận động, đề nghị được giải quyết 161 lượt địa chỉ.

Hội Liên hiệp phụ nữ Quận đã tiến hành 3 đợt giám sát việc thực hiện QCDC lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 7 đơn vị; giám sát thực hiện vệ sinh môi trường tại 12 chợ, 81 ngõ, ngách trên địa bàn các phường; giám sát 5 nhà văn hóa tổ dân phố phường Giang Biên về thực hiệm niêm yết công khai. Đoàn thanh niên quận đã tổ chức 8 đợt giám sát, phát hiện số hộ xin nghỉ, tạm nghỉ kinh doanh là 778 hộ và kiến nghị với Chi cục thuế kiểm tra và xử lý theo quy định.

Hội Cựu chiến binh quận đã tổ chức giám sát 29 lần, chủ yếu về thực hiện QCDC trong thực hiện công tác GPMB và cấp GCN quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn quận. Liên đoàn lao động quận đã thực hiện 15 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, các phường thực hiện niêm yết công khai kết quả thực hiện của chính quyền, người dân, các nội dung giám sát, kết quả giám sát của MTTQ, các đoàn thể theo chỉ đạo của quận tại các bảng tin tại phường và nhà văn hóa tổ dân phố đã được niêm yểt công khai kết quả thực hiện.


Trong thời gian tới, quận Long Biên sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện niệm yết kịp thời các văn bản liên quan đến QCDC tại các trụ sở, nhà văn hóa có đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, khảo sát hoạt động của Tổ dân vận ở Tổ dân phố; Chỉ đạo MTTQ các đoàn thể thực hiện tốt kế hoạch liên tịch về thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2019, trong đó chủ động thường xuyên thực hiện giám sát 06 QCDC do quận ban hành. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Quận cũng sẽ chỉ đạo Đảng ủy các phường tăng cường, phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng trong giám sát việc thực hiện 6 QCDC trên các lĩnh vực, nhất là việc công khai các nội dung theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t