Nam Từ Liêm sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (17:25 21/08/2019)


HNP - Sáng 21/8, Quận ủy Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các tập thể được Quận ủy tuyên dương


Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 12 đồng bộ, hiệu quả, trong đó nổi bật là sự chủ động trong việc ban hành văn bản chỉ đạo, lựa chọn những nội dung thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tập trung thực hiện. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình như: Mô hình “Chính quyền công sở thân thiện và trách nhiệm”; mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, Hũ gạo tình thương, Chi hội văn minh trong việc cưới việc tang…
 
Đáng chú ý, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ cơ bản được duy trì. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã có nhiều hoạt động làm theo cụ thể như lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dân sinh bức xúc để tập trung giải quyết dứt điểm; đăng ký nội dung tiêu chí thi đua học tập và làm theo gắn với thực hiện cải cách hành chính, lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
 
Cụ thể, trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019 lần lượt được Quận ủy chọn là năm thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm giải phóng mặt bằng”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị” và “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Xác định công tác CCHC là một trong ba khâu đột phá của quận, với việc tập trung vào ba mục tiêu: giảm thời gian chờ đợi, giảm số lần đi lại của công dân và tổ chức; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đảm bảo sự hài lòng của công dân và tổ chức đến thực hiện giao dịch các TTHC tại cơ quan nhà nước trên địa bàn. Nhờ đó, năm 2018, 100% các quy trình giải quyết TTHC tại quận được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trong đó, tại cấp quận là 292 TTHC (có 36 TTHC được cung cấp ở mức độ 3, 4. Quận đã chủ động xây dựng 07 quy trình TTHC liên quan đến công nhận mô hình và quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa (Quận là đơn vị đầu tiên trong 30 quận, huyện của Thành phố Hà Nội thực hiện quy trình này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC)… Đây cũng là đơn vị duy nhất trong 30 quận, huyện triển khai thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” tai quận và 10 phường. Quận được Thành phố liên tục đánh giá là 1 trong 3 đơn vị đi đầu trong 30 quận, huyện của Thành phố về cải cách TTHC; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ tại cơ quan UBND quận đều đạt ở mức cao. Đến năm 2018, đạt 96,7%, đối với cấp phường là 92,6%...
 
Từ kết quả đạt được, nhiệm vụ thời gian tới, Quận ủy Nam Từ Liêm tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng các mô hình và phát hiện, bồi dưỡng, các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.
 
Tại hội nghị, 21 tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Quận ủy khen thưởng.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t