Thanh Trì: Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách Bảo hiểm y tế (14:39 23/08/2019)


HNP - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện Thanh Trì tăng qua các năm. Tính đến 31/12/2018, số người tham gia BHYT là 235.844 người, tỷ lệ bao phủ 85,3% dân số (tăng 154.371 người, tăng 189,48% so với năm 2009). Quyền lợi của người có thẻ BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, đảm bảo công bằng trong chăm sóc y tế giữa các nhóm đối tượng.

Trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền về BHYT được huyện Thanh Trì thực hiện sáng tạo, chủ động với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, đối thoại phổ biến chính sách pháp luật về BHYT trực tiếp đến người lao động và Nhân dân trên địa bàn, tập trung vào các đối tượng: Nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, chủ các doanh nghiệp tư nhân…Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống phát thanh huyện và truyền thanh các xã, thị trấn với 12.000 lượt phát sóng; treo khẩu hiệu tuyên truyền chính sách BHYT tại trụ sở cơ quan và các tuyến đường chính trên địa bàn huyện; phát hành 100.300 tờ rơi tuyên truyền; đăng 21 tin bài trên Cổng thông tin điện tử của huyện, BHXH Thành phố. Tổ chức 120 hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp, người lao động; cán bộ các ban, ngành của huyện, đại lý thu, chi, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.

Hằng năm, BHXH huyện phối hợp với BHXH TP thực hiện kiểm tra công tác khám, chữa bệnh, thanh quyết toán tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, qua kiểm tra cho thấy một số sai sót trong thanh toán như: TTHC chưa đầy đủ, áp giá dịch vụ kỹ thuật thanh toán cao hơn so với quy định, tình trạng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, thuốc chưa phù hợp với tình trạng bệnh…Đồng thời, giải quyết đơn thư, khiếu nại các đối tượng tham gia BHYT về chế độ BHYT thực hiện dứt điểm, đúng thẩm quyền, đúng quy định. Kịp thời giải quyết các vướng mắc của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trong thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức quản lý tốt việc khám, chữa bệnh BHYT, giám sát việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Các bệnh viện công khai, minh bạch các khoản thu viện phí để người bệnh giám sát và kiểm soát; ngăn chặn không để xảy ra tình tạng lạm dụng kỹ thuật, thuốc, trục lợi quỹ BHYT.

Hàng năm, huyện giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT cho từng xã, thị trấn. Đẩy mạnh khai thác, mở rộng đối tượng tham gia thuộc khu vực ngoài quốc doanh, ngoài công lập, các hộ gia đình. Số người tham gia BHYT trên địa bàn tăng qua các năm. Nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động tăng qua các năm. Năm 2009 có 37,87% người tham gia. Đến 31/12/2018, có 84,71% người tham gia, tăng 46,84%. Nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm ngân sách nhà nước, trong đó, đối tượng trẻ dưới 6 tuổi đã đủ 72 tháng nhưng chưa đến kỳ nhập học đã được cấp thẻ có giá trị đến 30/9, đảm bảo 100% đối tượng tham gia và được cấp thẻ BHYT; đối tượng hưởng tuất hàng tháng từ trên 80 tuổi đã được cấpthẻ BHYT 100%. Nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: Đối với hộ gia đình cận nghèo: Năm 2009, có 16,09% người tham gia, tính đến 31/12/2018, có 100% người tham gia. Nhóm đối tượng học sinh, sinh viên: Tỷ lệ HSSV tham gia tăng qua các năm, năm học 2009-2010, tỷ lệ đạt 95,5%, năm học 2018-2019, tỷ lệ đạt 97,69%. Nhóm tham gia theo hộ gia đình: Năm 2009, có 8,87% người tham gia, đến hết năm 2018, có 50,75% người tham gia.

Đến nay, số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn huyện không ngừng được củng cố, hoàn thiện cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ. Các bệnh viện đa khoa đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh thông thường của nhân dân. Năm 2018, có 03 cơ sở y tế ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT, bao gồm: 02 cơ sở y tế công lập, 01 cơ sở y tế tư nhân. Trong đó, tại Trung tâm y tế huyện có 15 trạm y tế xã, 01 phòng khám đa khoa khu vực tham gia khám, chữa bệnh BHYT.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, huyện đã tổ chức cải tiến quy trình khám, chữa bệnh tại khoa khám bệnh các bệnh viện như: Tổ chức bộ phận tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, phối hợp với các trường Cao đẳng y trong chương trình tiếp sức người bệnh, tăng thêm bàn khám bệnh tại các khoa khám bệnh, nâng cao chất lượng xét nghiệm, thực hiện cải cách hành chính và áp dụng CNTT trong các quy trình khám bệnh; Ưu tiên lắp đặt và cải tiến hệ thống phát số tự động, hệ thống camera tại khoa khám bệnh, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh xảy ra như tình trạng “cò mồi”, mất cắp, phát hiện sự không minh bạch trong quy trình khám bệnh. Trong đó, đã tăng cường xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.

Trong giai đoạn 2019-2021, huyện Thanh Trì đặt mục tiêu: Năm 2020, đạt trên 90,1% dân số tham gia BHYT; 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT từ năm học 2019-2020; Giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT xuống dưới 2%; Sử dụng hiệu quả Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Để đạt các chỉ tiêu trên, huyện Thanh Trì sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT, đồng thời, tăng cường sự quan tâm và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT của các ấp ủy đảng, chính quyền các cấp; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc nợ đọng tiền đóng BHYT, lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT, hiện tượng sách nhiễu nhân dân trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh công tác quản lý giá thuốc, chất lượng thuốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh và trên thị trường theo quy định.

Ngoài ra, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT; xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; Mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT; tăng cường công tác thực hiện các chế độ, chính sách BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ giảm phiền hà cho người tham gia BHYT.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t