Quận Tây Hồ: Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều (17:15 22/08/2019)


HNP - UBND quận Tây Hồ vừa ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND, triển khai kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn quận.

Theo kế hoạch, cơ quan chức năng quận Tây Hồ kiểm tra kết quả thực hiện xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn tại trên địa bàn quận. Kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều phát sinh mới; thực hiện xử lý dứt điểm, giải tỏa ngay các vi phạm ngay từ khi phát hiện. Phạm vi kiểm tra toàn bộ các vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn 5 phường có đê trên địa bàn quận Tây Hồ (từ Km 56+140 đến Km 63+650).

Đối với các vi phạm còn tồn tại, trên cơ sở danh sách các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều đã được rà soát giữa các đơn vị thuộc quận kết hợp với Hạt Quản lý đê số 2 và hồ sơ vi phạm đã được thiết lập theo quy định. UBND phường rà soát hồ sơ vi phạm, ban hành thông báo yêu cầu chủ thể vi phạm tự khắc phục hậu quả. Trường hợp đối tượng vi phạm không thực hiện tự khắc phục, UBND phường ban hành các quyết định xử lý theo thẩm quyền, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xử lý, cưỡng chế theo quy định.

Đối với vi phạm mới phát sinh, trường hợp kiểm tra phát hiện vi phạm mới, tổ kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản, yêu cầu UBND phường có vi phạm thực hiện kế hoạch giải tỏa ngay các vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả xử lý vi phạm về UBND quận.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, UBND quận Tây Hồ chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường vi phạm pháp luật về đê điều phải thực hiện nghiêm túc; các cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân công giao nhiệm vụ phải nêu cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, có sự phối hợp chặt chẽ theo chức năng của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời, thực hiện đúng thẩm quyền và trình tự theo quy định của pháp luật hiện hành.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t