Giải pháp khắc phục hạn chế trong tiếp công dân ở HĐND huyện Ứng Hòa (20:41 22/08/2019)


HNP - Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo luôn được Thường trực HĐND huyện Ứng Hòa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động HĐND huyện xác định còn nhiều tồn tại hạn chế cần có giải pháp khắc phục kịp thời.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND cấp huyện đã tiếp 72 lượt công dân; cấp xã, thị trấn 4.176 lượt (29 xã, thị trấn). Cấp huyện đã tiếp nhận 310 việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đến HĐND (đã giải quyết 263 vụ việc, đạt 84,8%). Trụ sở Tiếp công dân của huyện được bố trí trong khuôn viên UBND huyện; diện tích khoảng 100m2 được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc tiếp công dân của huyện; Bố trí bàn, ghế, quạt mát, nước uống, nhà vệ sinh sạch sẽ đảm bảo vệ sinh phục vụ công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; Có bảng Nội quy tiếp công dân; quyền, nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, KNPA tại Trụ sở Tiếp công dân; Hệ thống Camera giám sát được lắp đặt (02 mắt) và được duy trì thời gian 24/24h tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khiếu nại phản ánh cũng như giám sát được việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. Cùng với đó, lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND huyện, tổ đại biểu và Đại biểu HĐND huyện, lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Huyện cũng bố trí hòm thư góp ý để tiếp nhận đơn thư phản ánh của công dân về thái độ phục vụ của cán bộ tiếp công dân.

Quá trình thực tế cho thấy, công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết KNTC, thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận, quyết định xử lý tố cáo một vài vụ việc của các Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND còn hạn chế, chưa bám sát đến cùng. Một số hội nghị TXCT số lượng cử tri đến dự chưa đầy đủ nên việc nắm bắt, thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phổ biến các nghị quyết, chế độ chính sách... bị hạn chế. Chưa tổ chức TXCT theo chuyên đề, theo lĩnh vực. Việc giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri của một số đại biểu và cơ quan chuyên môn còn lúng túng.

Một số đại biểu HĐND chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu về đặc điểm tình hình nơi TXCT, nhất là tình hình cử tri, nội dung cử tri quan tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT; kỹ năng TXCT của một số đại biểu còn hạn chế, nội dung báo cáo trình bày tại các cuộc TXCT còn dài, chiếm nhiều thời gian; việc trả lời ý kiến tại buổi tiếp xúc còn chung chung hoặc chỉ ghi nhận, nên cử tri chưa thật sự hài lòng; việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số Tổ đại biểu sau khi TXCT gửi về Thường trực HĐND còn chậm, phân cấp theo thẩm quyền chưa rõ ràng, cụ thể, tổng hợp cả những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cơ sở đã được trả lời ngay tại hội nghị TXCT.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời tại hội nghị TXCT sau đó không được thể chế hóa thành văn bản. Việc trả lời, giải quyết một số ý‎ kiến, kiến nghị của cử tri không sát với điều kiện thực tế hoặc tiến độ giải quyết chậm; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri có cơ sở và điều kiện giải quyết dứt điểm nhưng chưa được các cấp, các ngành chuyên môn quan tâm, phối hợp giải quyết dứt điểm; việc tiếp thu, trả lời đối với nhiều ‎ý kiến, kiến nghị của cử tri về đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng cơ sở chưa có điều kiện giải quyết của các cơ quan chức năng, trả lời còn chung chung, viện dẫn, chưa rõ phương hướng, kế hoạch lộ trình giải quyết cụ thể hoặc được xử lý‎ khắc phục ở mức độ nào để cử tri yên tâm. Một số ý kiến được tiếp thu và cam kết thời hạn giải quyết nhưng đến thời hạn vẫn chưa giải quyết xong.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, HĐND huyện Ứng Hòa xác định tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân coi công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện; lấy kết quả công tác giải quyết KNTC là một trong những tiêu chí bình xét thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; bình xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ chuyên môn có liên quan.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo từ huyện đến xã và mọi tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, đảm bảo việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Củng cố, tăng cường các tổ chức hoà giải ở cơ sở nhằm hoà giải tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hạn chế đơn khiếu nại, tố cáo phát sinh; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời đối với các cá nhân có hành vi trì hoãn, kéo dài, thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, kết luận, quyết định xử lý vi phạm qua giải quyết tố cáo, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, đại biểu HĐND phải tham gia đầy đủ các cuộc TXCT, đổi mới công tác TXCT theo hướng đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ tài liệu, nội dung phát biểu trước cử tri; rà soát, tổng hợp những ý kiến, kiến nghị và những vấn đề được cử tri quan tâm nêu tại các cuộc TXCT trước đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, trả lời không để tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần cùng một ý kiến. Đại biểu cần phân loại nhanh ý kiến nào thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, cấp huyện, thành phố thì đề nghị đại diện chính quyền trả lời trực tiếp; những ý kiến nào đại biểu hiểu sâu có thể trao đổi ngay với cử tri; vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh hoặc hứa hẹn. Có như vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri mới nâng cao về chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t