Hội Nông dân huyện Thanh Trì: Giúp 1.333 hộ vay vốn (10:37 21/08/2019)


HNP - 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố Hà Nội, Quỹ HTND huyện Thanh Trì đang quản lý trên 28 tỷ đồng cho 1.333 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Tính đến năm 2019, tổng số vốn do Trung ương, Thành phố ủy thác, số vốn do Huyện quản lý và các xã huy động đang cho vay là trên 28 tỷ đồng cho 1.333 hộ vay. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng cao.

Việc triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2019 với những hình thức, biện pháp thích hợp, đã thu hút nông dân vào Hội, đã kết nạp được 1.362 hội viên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và phát triển. Đến nay, Hội Nông dân huyện Thanh Trì có 15 cơ sở trực thuộc với 63 chi Hội, 139 tổ hội và trên 17.600 hội viên nông dân, chiếm 70% số lao động nông nghiệp trên địa bàn.

Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, sang làm dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng nghề truyền thống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong huyện. Điển hình như hộ ông Ngô Vi Phan, xã Tả Thanh Oai chuyển sang trồng cây ăn quả, cây cảnh cho thu nhập hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5-6 lao động; hộ bà Nguyễn Thị Thìn, xã Hữu Hòa chuyên sản xuất miến dong, thu nhập trung bình hàng năm đạt trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động; hộ ông Nguyễn Văn Được, xã Đông Mỹ kết hợp nuôi thủy sản với làm dịch vụ hồ câu cho thu nhập bình quân 600 triệu, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương 3-4 triệu đồng/người/tháng,…

Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp được 371,5 tỷ đồng, 940m2 đất và 8.110 ngày công để xây dựng nông thôn mới, nâng cấp cải tạo xây dựng mới 27km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa 30,5km kênh mương. Nổi bật, công tác dồn điền đổi thửa được nhân dân hưởng ứng, qua đó, đã đổi được 793,6ha sau dồn điền đổi thửa đã hình thành các ô thửa lớn, tạo điều kiện cho việc áp dụng cơ giới hóa, tiết kiệm sức lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tháng 9/2017, huyện Thanh Trì vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp huyện Thanh Trì tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Huyện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế. Đồng thời, khích lệ, động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó, tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư cho phát triển sản xuất. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy phong trào phát triển; phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trở thành hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi... Gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t