Huyện Thanh Trì: Đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học (10:43 21/08/2019)


HNP - UBND huyện Thanh Trì vừa ban hành Công văn số 1556/UBND-YT về thông báo đơn vị đủ điều kiện hồ sơ cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra, đánh giá hồ sơ năng lực và thẩm định thực tế tại một số đơn vị cung cấp thực phẩm, UBND huyện Thanh Trì yêu cầu Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin công bố danh sách cơ sở đủ điều kiện cung cấp thực phẩm tại bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động lựa chọn không quá 3 cơ sở cung cấp thực phẩm (không tính sản phẩm nước đóng chai);

Giao Hiệu trưởng các trường học phối hợp cùng đơn vị cung cấp thực phẩm bố trí mời đại diện Hội cha mẹ học sinh để công bố công khai, minh bạch nguồn gốc xuất xứ sản phẩm trên bảng tin nhà trường. Chủ trì, phối hợp đại diện Hội Cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát thường xuyên, đột xuất, mời cha mẹ học sinh cùng tham gia giám sát thực phẩm cung cấp cho nhà trường để tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

Trong quá trình lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, yêu cầu các đơn vị ưu tiên các cơ sở có giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO, VietGap, liên kết chuỗi thực phẩm trên địa bàn huyện;

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật trong việc giám sát thực phẩm đầu vào của các cơ sở cung cấp thực phẩm đảm bảo đúng quy định;

Báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y tế) các cơ sở cung cấp thực phẩm tại trường truớc khi bước vào năm học để kiểm soát, quản lý chặt chẽ công tác đảm bảo ATTP tại bếp ăn bán trú các trường học trên địa bàn;

Các đơn vị đăng ký cung cấp thực phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đã nộp về Phòng Y tế, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đầu vào cung cấp tại bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t