Quận Ba Đình: Giảm 100% số hộ nghèo sớm trước chỉ tiêu 2 năm (14:44 23/08/2019)


HNP - Tính đến thời điểm này, quận Ba Đình không còn hộ nghèo, hoàn thành sớm công tác giảm nghèo trước 2 năm chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đề ra. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Quận Ba Đình phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo


Trong những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội, trong đó, có công tác giảm nghèo luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp quận Ba Đình quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2020, theo thống kê, toàn quận có 544 hộ nghèo. Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XXV, phấn đấu giảm từ 80-100 hộ nghèo/năm và quyết tâm phấn đấu kết thúc giai đoạn (năm 2020) giảm 100% số hộ nghèo trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, Quận đã gặp không ít khó khăn như: Lao động việc làm của các thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo đa phần làm công việc thời vụ, lao động tự do, giản đơn nên thu nhập thấp, không ổn định. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thành viên mắc bệnh hiểm nghèo, cao tuổi, không còn khả năng lao động để vươn lên thoát nghèo. Việc giới thiệu, tạo điều kiện việc làm ổn định cho các hộ nghèo, cận nghèo gặp nhiều khó khăn. Một số khu vực dân cư, tổ dân phố không có địa điểm để tạo điều kiện cho hộ nghèo buôn bán, kinh doanh. Một bộ phận hộ nghèo, người nghèo, người có thu nhập thấp còn ngại việc, khó tìm nguồn vốn để ổn định cuộc sống. Tỷ lệ tái nghèo hàng năm ở mức cao dẫn đến việc hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo toàn khóa gặp nhiều khó khăn.
 
Trước thực trạng như vậy, đầu năm 2018, BCH Đảng bộ quận đã ban hành Nghị quyết phấn đấu giảm tối thiểu 50% tỷ lệ hộ nghèo hiện có trên địa bàn, tương đương 221 hộ nghèo. Với phương châm tập trung giúp người nghèo trên địa bàn quận cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, tự vươn lên thoát nghèo, Quận ủy Ba Đình đã chỉ đạo Đảng ủy 14 phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo. Trên cơ sở quá trình phân tích nguyên nhân nghèo, phân loại theo các nhóm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường, UBMTTQ có sự phối hợp, phân công các tổ chức đoàn thể nhân dân, các Tổ dân phố, địa bàn dân cư phụ trách từng hộ nghèo, nhằm nắm chắc thực trạng tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các hộ nghèo, để thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo tới từng hộ, đặc biệt đối với các trường hợp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt như: Già yếu, ốm đau, bệnh tật, không có khả năng lao động. 
 
Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, chủ trương giảm hết số hộ nghèo đã