Tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân ở quận Bắc Từ Liêm (10:36 21/08/2019)


HNP - Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri là công tác quan trọng, trong nhiệm kỳ qua, HĐND quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhờ đó, tâm tư nguyện vọng của nhân dân được giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND Quận ban hành quy chế về hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND quận, trong đó, quy định rõ trách nhiệm của Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các Đại biểu HĐND cùng các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng lịch tiếp dân, phối hợp trong hoạt động tiếp dân của Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND; tiếp nhận đơn thư và xử lý chuyển đơn, theo dõi đôn đốc việc giải quyết đơn thư. Đồng thời, trước các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, HĐND Quận, Thường trực HĐND quận đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức hội nghị, lựa chọn địa điểm, phân rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018, Thường trực HĐND Quận tiếp công dân vào sáng thứ năm hàng tuần tại trụ sở tiếp dân của Quận. Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực HĐND Quận tiếp dân vào sáng thứ 5 tuần cuối cùng của tháng; trong đó, Chủ tịch HĐND đảm bảo tiếp dân 02 buổi/quý, các buổi còn lại có sự phân công giữa các thành viên Thường trực HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã trực tiếp dân 129 buổi.

Đại biểu HĐND Quận trực tiếp công dân vào sáng thứ 6 tuần cuối cùng hàng tháng tại trụ sở UBND các phường theo đơn vị bầu cử (đối với các đơn vị bầu cử có 2 phường thực hiện tiếp dân luân phiên giữa các phường theo lịch hành năm). Tổ trưởng tổ đại biểu có trách nhiệm phân công Đại biểu HĐND trong tổ tiếp dân, xây dựng lịch tiếp dân của Tổ đại biểu gửi Thường trực HĐND Quận tổng hợp, đăng công khai; tổng hợp tình hình tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của Tổ đại biểu báo cáo Thường trực HĐND Quận. Đại biểu HĐND bận không tiếp dân được theo lịch phải báo cáo Tổ trưởng tổ đại biểu để phân công đại biểu HĐND khác trong tổ tiếp thay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đại biểu HĐND Quận đã trực tiếp dân 63 buổi tại 9 đơn vị bầu cử.

Đáng chú ý, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý đơn thư KNTC của Thành phố trên địa bàn Quận và các phường. Do đang trong bước đầu thực hiện phần mềm nên các đơn vị trong Quận vẫn tiếp tục duy trì sử dụng song song hệ thống Sổ tiếp công dân và Sổ quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo (bản giấy) để phục vụ công tác điều hành, kiểm tra.

Đến nay, có tổng số 64 đơn thư đã được Thường trực HĐND Quận và Đại biểu HĐND tiếp nhận (Thường trực HĐND nhận 45 đơn, Đại biểu HĐND Quận nhận 19 đơn), xử chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và được theo dõi đôn đốc kết quả giải quyết. Kết quả có 52 đơn thư đã được giải quyết xong, còn 12 đơn đang được các cơ quan xem xét, giải quyết trong thời hạn quy định.

Trong công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND Quận đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Quận và các phường tổ chức tốt 153 Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Quận trước và sau các kỳ họp đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng luật. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố, có 577 lượt ý kiến cử tri, trong đó, có 320 kiến nghị đã được các cơ quan trả lời, giải thích tại hội nghị. Thường trực HĐND Quận đã tổng hợp 147 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Thành phố chuyển tới văn phòng HĐND Thành phố tổng hợp; 110 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận chuyển tới UBND quận để tiếp thu, giải quyết. Đến nay, có 103/147 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố đã được tiếp thu, trả lời bằng văn bản; trong đó, có 62/147 kiến nghị đã được giải quyết, 85/147 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Quận, đại biểu HĐND Quận đã yêu cầu các phòng, ban, ngành của Quận, UBND các phường tiếp thu, trả lời trực tiếp 1694 kiến nghị tại hội nghị. Đồng thời Thường trực HĐND Quận đã tổng hợp chuyển UBND Quận xem xét, giải quyết 633 kiến nghị; 100% kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận đã được UBND Quận tiếp thu, trả lời bằng văn bản. Qua theo dõi, giám sát, đến nay có 510/647 kiến nghị đã được giải quyết,137/647 kiến nghị đang trong quá trình giải quyết.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND, công tác tiếp xúc cử tri, HĐND quận Bắc Từ Liêm xác định, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn thư  khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND trong lĩnh vực này để cung cấp thông tin kịp thời cho đại biểu HĐND, giúp đại biểu HĐND có đầy đủ thông tin, thuận lợi trong công tác tiếp dân. Thực hiện tốt công tác tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thẩm quyền. Tăng cường hoạt động đi cơ sở, tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND để kịp thời nắm bắt những vấn đề bức xúc tại địa phương, hiểu rõ, nắm chắc và phản ánh chính xác, kịp thời vấn đề tới Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND và chính quyền cơ sở. Theo dõi, giám sát đến cùng để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được giải quyết thỏa đáng. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn thuộc quận cũng tăng cường nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề cử tri có ý kiến, kiến nghị thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, các cơ quan liên quan phải có sự phối hợp, bàn bạc để giải quyết, không để kéo dài, gây thêm bức xúc cho cử tri.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t