Đống Đa đẩy mạnh tuyên truyền BHXH tự nguyện và rà soát bổ sung thông tin người tham gia BHYT (12:31 20/08/2019)


HNP - UBND quận Đống Đa vừa có Văn bản số 1474/UBND-BHXH về việc đẩy mạnh tuyên truyền BHXH tự nguyện và rà soát bổ sung thông tin người tham gia BHYT.

Theo đó, quận yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hướng dẫn số 2990/LN/LĐTBXH-BHXH của liên ngành, phối hợp với BHXH quận để đôn đốc UBND các phường thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thời gian. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT, bổ sung, kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin cấp thẻ BHYT theo đúng quy định.
 
Bảo hiểm Xã hội quận phối hợp với Phòng Lao động TB&XH quận, cung cấp danh sách, mẫu biểu kịp thời, hướng dẫn UBND các phường thực hiện rà soát bổ sung thông tin người tham gia BHYT. Đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phối hợp giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp nhận kết quả rà soát từ UBND các phường, phối hợp với Phòng Lao động TB&XH cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý. Hỗ trợ kinh phí rà soát cho UBND các phường theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội thành phố. Phối hợp với UBND các phường, Bưu điện trung tâm 3 đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền đối thoại vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện tại UBND các phường, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2019. Chủ động phối hợp, cung cấp tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ mời báo cáo viên để phục vụ cho công tác tuyên truyền tại các phường.
 
UBND các phường tăng cường vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2019; Tập trung đợt cao điểm tuyên tuyền vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu đến ngày 31/12/2019 hoàn thành chỉ tiêu mỗi Đại lý thu UBND phường có ít nhất 25 người tham gia BHXH tự nguyện. Chủ động tổ chức các hội nghị chuyên đề hoặc kết hợp với các hội nghị của phường để tuyên truyền (mỗi phường ít nhất tổ chức một hội nghị trong tháng 8/2019 hoặc tháng 9/2019) để tăng cường vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2019.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t