Hai Bà Trưng: Giám sát công tác duy trì Tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2019 (10:38 21/08/2019)


HNP - Ngày 16/8, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về giám sát công tác duy trì Tiêu chí quốc gia về Y tế xã năm 2019.

Kế hoạch nhằm mục đích giám sát công tác duy trì TCQGYTX tại các phường đã đạt TCQGYTX; Thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình duy trì TCQGYTX năm 2019.

Cụ thể, giám sát công tác chỉ đạo, hỗ trợ của UBND phường; công tác tham mưu của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Trạm Y tế phường; Xây dựng và triển khai kế hoạch, dự án, tiến độ nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bố trí nhân lực cho các trạm y tế đã được công nhận TCQGYTX; Kế hoạch đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh cũng như các chương trình y tế.

Công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch xây dựng và duy trì chuẩn Quốc gia tại phường năm 2019; Kế hoạch chỉ đạo, đầu tư của UBND quận, phường về cơ sở vật chất, trang thiết bị và triển khai các hoạt động y tế, chăm sóc người cao tuổi, người tàn tật, trẻ em, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y dược ngoài công lập. Ngoài ra, đánh giá duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân theo 10 tiêu chí; Khó khăn, giải pháp khắc phục.

Việc giám sát chia làm 03 đợt: Đợt 1: UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát việc duy trì TCQGYTX tại 20 phường đã công nhận TCQGYTX trên địa bàn, phối hợp đánh giá lại phường đạt TCQGYTX năm 2016; Đợt 2: Các quận/huyện giám sát chéo công tác duy trì TCQGYTX; Đợt 3: Sở Y tế tổ chức đoàn Thành phố giám sát công tác xây dựng và duy trì TCQGYTX 2019.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t