Long Biên triển khai kế hoạch "Chống rác thải nhựa" (13:02 20/08/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về thực hiện “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn quận đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

Theo đó, quận Long Biên yêu cầu 100% cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc quận, phường không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị từ năm 2019; Thay đổi thói quen, giảm dần việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lon khó phân hủy trong sinh hoạt trong cộng đồng dân cư và hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Phấn đấu 100% doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và phân phối tiêu dùng (Trung tâm thương mại, siêu thị, BQL chợ, nhà hàng, khách sạn...) trên địa bàn ký bản cam kết chống rác thải nhựa và phấn đấu đến 31/12/2020 không sử dụng túi ni lon sử dụng một lần khó phân hủy; đến 31/12/2020 giảm 50% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh... Tiến tới không còn cơ sở sản xuất bao bì khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần sau năm 2020.

Để thực hiện mục tiêu trên, quận sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu tại các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp trong đó tập trung vào chất thải nhựa.

Kêu gọi tổ chức, cá nhân cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa và túi nilon tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của con người; tăng cường sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn quận tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, tăng cường nâng cao nhận thức và chuyển biến hành vi của cộng đồng về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tổ chức các hoạt động triển khai hưởng ứng thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại các cơ quan, tổ chức, các trường học, trung tâm thương mại, chợ, nhà hàng, doanh nghiệp.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t