Long Biên triển khai vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi mùa mưa lũ (12:26 20/08/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi mùa mưa lũ năm 2019 trên địa bàn quận.

Theo đó, đối tượng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao như: Cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm; Ổ dịch cũ; Khu sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật. Thời gian phun tiêu độc khử trùng: Từ ngày 17/8/2019 đến ngày 27/8/2019

Trạm Chăn nuôi và Thú y quận: Căn cứ kế hoạch UBND quận, căn cứ số lượng hóa chất sát trùng được Thành phố cấp có trách nhiệm cấp phát đến các phường; Chuẩn bị đầy đủ vật tư và hướng dẫn, chỉ đạo kĩ thuật cho mạng lưới thú y theo đúng quy trình kĩ thuật đảm bảo đợt phun tiêu độc đạt kết quả cao. Kiểm tra, quản lý, giám sát việc sử dụng hóa chất ở cơ sở đúng mục đích, có hiệu quả, báo cáo tiến độ thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo về UBND quận, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội; Thu gom bao bì, vỏ lọ hóa chất đã sử dụng hết theo quy định.

UBND các phường: Căn cứ kế hoạch của UBND quận, UBND phường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc trên địa bàn, đảm bảo bố trí đủ nhân lực, vật tư phục vụ công tác vệ sinh tiêu độc; Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y quận tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo các tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân tổng vệ sinh trước khi phun hóa chất tiêu độc; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thu hồi vỏ lọ hóa chất sau khi sử dụng nộp về Trạm Chăn nuôi và Thú y quận và hoàn thiện hồ sơ thanh toán kinh phí phun tiêu độc theo yêu cầu của UBND quận và cơ quan chuyên môn.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t