Huyện Ba Vì: Rà soát diện tích rừng đến từng khoảnh, lô, chủ quản lý, hộ gia đình cá nhân (12:16 24/08/2019)


HNP - Ngày 22/8, UBND huyện Ba Vì ban hành Báo cáo số 373/BC-UBND về tiến độ kiểm tra, rà soát quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện.

Theo đó, tiến độ thực hiện kiểm tra, rà soát quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của huyện đến ngày 20/8/2019: Theo quy hoạch bảo vệ phát triển rừng năm 2013 là 10.838,7ha; theo kiểm kê hiện trạng rừng năm 2015 là 9.551,6ha; theo kiểm kê đất đai toàn thành phố năm 2018 là 10.198,5ha; theo rà soát hiện trạng rừng đến quý II/2019 là 9.938,6ha.

Từ những số liệu trên cho thấy đã có sự khác biệt về diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì là do công tác chuyển đổi mục đích sử dụng: Sang đất quốc phòng, nghĩa trang, xây dựng hạ tầng, công trình phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, mục đích khác mà chưa chỉnh lý bản đồ. Ranh giới giữa đất ở, đất vườn liền kề của các hộ dân với đất rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) chưa được cắm mốc ngoài thực địa, khó khăn trong công tác quản lý. Đến nay, đơn vị tư vấn đã rà soát hồ sơ quy hoạch, kiểm kê qua các năm, để chỉ ra sự khác biệt so với hiện trạng và kiểm tra ngoài thực địa để đo đạc, xác định ranh giới giữa các loại đất, các loại rừng, các chủ rừng quản lý.

Liên quan đến tổ chức thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt: UBND huyện Ba Vì đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo các sở, ngành góp ý, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.

Để đảm bảo tính chính xác trong công tác kiểm tra, rà soát theo Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT quy định về theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, các văn bản có liên quan, UBND huyện kiến nghị: UBND thành phố và các sở ngành quan tâm, cho phép UBND huyện Ba Vì giãn tiến độ kiểm tra, rà soát quy hoạch bảo vệ phát triển rừng đến tháng 10/2019. Cho phép UBND huyện Ba Vì, trước mắt tập trung rà soát chính xác đến từng khoảnh, lô, chủ quản lý, hộ gia đình cá nhân tại 3 khu: Rừng Mu, đồi Đá Bạc xã Yên Bài và đồi Đống xã Vân Hòa; các khu, xã khác sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2020. Các Sở: NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội quan tâm, thường xuyên cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ trong quá trình rà soát quy hoạch…


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật