Tăng cường triển khai Đề án Văn hóa công vụ và Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện Đông Anh (14:01 19/08/2019)


HNP - Ngày 14/8, UBND huyện Đông Anh có Văn bản số 1554/UBND-VH&TT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và Quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện Đông Anh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND huyện Đông Anh về triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn huyện; Phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Văn hóa công vụ và nơi công cộng” tại cơ quan, đơn vị xong trước ngày 31/8/2019.

Mỗi xã, thị trấn lựa chọn, giới thiệu và viết về 02 mô hình, gương điển hình tiên tiến là tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử và Văn hóa công vụ. Đó là những mô hình, điển hình tiêu biểu cần được nhân rộng nhằm tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần không nhỏ vào việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và Quy tắc ứng xử trên địa bàn Huyện về UBND Huyện và Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội theo quy định.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t