Huyện Đông Anh: Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh (21:27 18/08/2019)


HNP - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành Văn bản số 1507/UBND-BHXH chỉ đạo về việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020.

Theo đánh giá của huyện Đông Anh, trong những năm qua, công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt; 100% các trường học tham gia, với tổng số 69.125 học sinh tham gia đạt tỷ lệ 98,27%. Có nhiều trường học trong nhiều năm liền đạt 100% số học sinh tham gia BHYT, góp phần tiến tới BHYT toàn dân cũng như việc nâng cao chất lượng y tế học đường.

Để thực hiện tốt chính sách BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên, phấn đấu năm 2019 đạt chỉ tiêu 100% bao phủ BHYT học sinh, sinh viên; UBND huyện Đông Anh giao Bảo hiểm Xã hội huyện là cơ quan chủ trì, chủ động phối hợp các phòng, ban, cơ sở khám chữa bệnh, Hiệu trưởng các trường học đôn đốc việc thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT, định kỳ báo cáo UBND Huyện để kịp thời chỉ đạo. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường học tăng cường công tác tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tự giác tham gia BHYT học sinh. Thu tiền, phát hành thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Đồng thời, có trách nhiệm quản lý sử dụng Quỹ BHYT học sinh theo quy định, kết hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên, định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện về các trường học có tỷ lệ tham gia BHYT học sinh thấp để phê bình, nhắc nhở. Tiếp tục thực hiện cải cách TTHC nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện cấp thẻ BHYT HS-SV qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử,...

Phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HS-SV đối với tất cả các cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HS-SV là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HS-SV. Chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục thuộc huyện trực tiếp triển khai thu BHYT học sinh theo hướng dẫn của BHXH huyện. Phối hợp cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho HS-SV về trách nhiệm tham gia BHYT theo Luật BHYT, đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT. Kiểm tra việc thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ở các trường học. Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác y tế học đường, triển khai mô hình điểm về truyền thông nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật trong các trường học góp phần từng bước giảm tỷ lệ tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, răng miệng, giun sán và các yếu tố nguy cơ của sức khỏe học đường...


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t