Sóc Sơn sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 (19:11 16/08/2019)


HNP - Sáng 16/8, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, tổ chức triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách toàn diện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến quán triệt về đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện nghiêm túc và sâu rộng. Duy trì việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp tới 100% cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tổ chức tập luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy đảm bảo chất lượng. Xây dựng LLVT nhân dân địa phương vững mạnh, lực lượng DQTV có quy mô và tổ chức biên chế phù hợp. Hàng năm 100% đơn vị DQTV tổ chức huấn luyện và hội thao với 75% đạt khá giỏi trở lên. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng: quốc phòng với kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, UBND huyện Sóc Sơn tích cực chủ động xây dựng tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế gắn với tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng; Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Quản lý địa bàn, nắm chắc mọi diễn biến tình hình của địa phương, kịp thời phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng và sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô và huyện Sóc Sơn.

Nhân dịp này, đã có 15 tập thể và 16 cá nhân được UBND huyện Sóc Sơn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.


Đức Hiển


Các bài mới đăng